zakup i dostawa sprzętu na wyposażenie placów zabaw

IR. 341-20/09


  W związku z zamiarem utworzenia placów zabaw w miejscowościach  Strzelewo i Kruszyn gmina Sicienko zwracamy się z prośbą o dokonanie wyceny i przedstawienie oferty cenowej na niżej wymienione elementy placów zabaw:
 
Piaskownica w kształcie sześciokąta o wymiarach co najmniej 1,6 m każdy bok
2 sztuki

Sprężynowiec – bujak osadzony trwale w podłożu w kształcie konika o wysokości 0,5 m
2 sztuki

Huśtawka wagowa  o wysokości 0,6 m
2 sztuki

Zestaw  o konstrukcji drewnianej  w składzie : Huśtawka wahadłowa dla dwóch osób z siedziskami z oparciem , wejście schody lub drabina z poręczami  na pomost zadaszony (wieża z daszkiem) i zjeżdżalnia o wysokości 3m,  drabinka dwustronna skośna
2 sztuki

Karuzela krzyżowa z czterema siedziskami z oparciem
2 sztuki

Ławka prosta o wymiarach co najmniej dłg.1,8 m i wys. 0,9 m  na nogach betonowych, siedzisko drewniane
4 sztuki

Tablica na której umieszczony zostanie regulamin
2 sztuki

Wyceniane urządzenia winny posiadać w komplecie odpowiednie kotwy do mocowania ich w podłożu. Montaż dostarczonych elementów odbywać się będzie przez  Zamawiającego.
Ponadto informujemy, że sprzęt ten ma być dostarczony na miejsce placu zabaw tj. miejscowość Strzelewo i Kruszyn na koszt dostawcy, w nieprzekraczanym terminie do 30 czerwca 2009r.
 
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
 
Ofertę cenową ( zgodnie z załączonym wzorem)  prosimy złożyć na adres Urząd Gminy w Sicienku ul. Mrotecka 9 ; 86-014 Sicienko  w nieprzekraczalnym terminie do 22 maja 2009r . godz.10.00.
 
Do składanej oferty prosimy załączyć:
1.dokument świadczący o tym, że oferowane urządzenia spełniają Europejskie Normy Bezpieczeństwa.
2. zdjęcia wycenianych urządzeń
3.aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
4. oświadczenie (wzór w załączeniu do zapytania)
 
 
Zamówienie zostanie udzielone niezwłocznie po dokonaniu wyboru dostawcy.
 
W przypadku przesłania oferty faxem na numer (052) 58 70 407 lub na adres  email ug@sicienko.pl prosimy również o pisemne potwierdzenie oferty. 
 
Wzór oferty cenowej (40kB) word
Wzór treści oświadczenia (25kB) word

 

metryczka


Wytworzył: Iwona Ościak (18 maja 2009)
Opublikował: Iwona Ościak (19 maja 2009, 20:05:31)

Ostatnia zmiana: Iwona Ościak (19 maja 2009, 20:17:16)
Zmieniono: popr bład literowy

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2681