Plany pracy 2007

Plany pracy 2007

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2007 rok

PLAN PRACYKOMISJI REWIZYJNEJ NA 2007 ROK Analizowanie i opiniowanie budżetu gminy. Wystąpienie z wnioskiem do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy i RadyGminy Sicienko w sprawie udzielenia bądź nieudzielania absolutorium [...]

Plan pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego na 2007 rok

PLAN PRACY KOMISJI ROZWOJU GOSPODARCZEGONA 2007 ROK Analizowanie materiałów w celu odpowiedniego podejmowania uchwał Rady Gminy. Promocja gminy w celu przyciągania nowych inwestorów. Pomoc przy tworzeniu nowych planów zagospodarowania [...]

Plan pracy Komisji Kultury i Spraw Obywatelskich na 2007 rok

Plan pracy Komisji Kultury i Spraw Obywatelskich. Opiniowanie materiałów sesyjnych oraz uchwał Rady Gminy Sicienko. Kontrola realizacji uchwał Rady. Zgłaszanie inicjatyw uchwałodawczych. Współpraca z gminnymi jednostkami [...]

Harmonogram pracy Rady Gminy Sicienko na 2007 rok

  HARMONOGRAM PRACY RADY GMINY SICIENKONA 2007 ROK LUTY Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy Sicienko podjętych w 2006 roku. Informacja o działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sicienku. Informacja o [...]

Plan pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok

Gminna  Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowychw Sicienkuul. Mrotecka 9, 86-014 Sicienko, tel. 052 58-70-400   P l a n  P r a c yGminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowychna rok [...]

metryczka