Plany pracy 2008

Plany pracy 2008

Plan pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego na 2008 rok

  PLAN PRACY KOMISJI ROZWOJU GOSPODARCZEGO NA 2008 ROK   Praca nad uchwałami rady gminy i szczegółowa analiza materiałów uchwał. Współpraca z Wójtem Gminy , Radcą Prawnym i pracownikami Urzędu Gminy. Promocja gminy w [...]

Plan pracy Komisji Kultury i Spraw Obywatelskich na 2008 rok

  Plan pracy Komisji Kultury i Spraw Obywatelskich na 2008 rok Opiniowanie materiałów na sesje, w tym uchwał Rady Gminy Sicienko. Przyjmowanie, analiza i opiniowanie informacji składanych Radzie i Komisji w zakresie: stanu [...]

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2008 rok

  Plan Pracy Komisji Rewizyjnej na 2008r.   Opiniowanie uchwał Rady Gminy i sprawowanie kontroli nad ich realizacją. Analiza wykonania budżetu gminy za 2007r. Wystąpienie z wnioskiem do Regionalnej Izby Obrachunkowej w [...]

Harmonogram pracy Rady Gminy Sicienko na 2008 rok

HARMONOGRAM PRACY RADY GMINY SICIENKONA 2008 ROK LUTY Przedstawienie sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Gminy Sicienko za2007 rok. Przedstawienie planów pracy komisji stałych Rady Gminy Sicienko na 2008 rok. Informacja o [...]

metryczka