Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2008 rok

 

Plan Pracy Komisji Rewizyjnej na 2008r.

 

  1. Opiniowanie uchwał Rady Gminy i sprawowanie kontroli nad ich realizacją.
  2. Analiza wykonania budżetu gminy za 2007r.
  3. Wystąpienie z wnioskiem do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.
  4. Współpraca z organizacjami społeczno-gospodarczymi.
  5. Przeprowadzanie kontroli na zlecenie Rady Gminy.
  6. Współpraca  z  działającymi  komisjami  tj.  Komisją rozwoju gospodarczego i Komisją kultury i spraw obywatelskich.
  7. Przedstawienie   sprawozdania  Radzie   Gminy   z   działalności komisji.


 

Plan pracy stanowi załącznik nr 12 do Protokołu XIX/08 Rady Gminy Sicienko z dnia 27.02.2008 r.

metryczka


Wytworzył: Komisja Rewizyjna (27 lutego 2008)
Opublikował: Anna Rudniak (6 maja 2008, 11:22:18)

Ostatnia zmiana: Anna Rudniak (6 stycznia 2009, 11:15:00)
Zmieniono: zmiana lokalizacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1527