Plan pracy Komisji Kultury i Spraw Obywatelskich na 2008 rok

 

Plan pracy Komisji Kultury i Spraw Obywatelskich na 2008 rok

 1. Opiniowanie materiałów na sesje, w tym uchwał Rady Gminy Sicienko.
 2. Przyjmowanie, analiza i opiniowanie informacji składanych Radzie i Komisji w zakresie:
  • stanu bezpieczeństwa na terenie gminy
  • realizacji     Gminnego     Programu     Przeciwdziałania Alkoholizmowi
  • realizacji     Gminnego     Programu     Przeciwdziałania Narkomanii
  • współpracy z organizacjami pozarządowymi
  • rozwoju sportu i turystyki
  • rozwoju edukacji
  • rozwiązywania problemów społecznych
  • rozwoju kultury
  • możliwości    pozyskiwania     środków     z     funduszy europejskich
 3. Współpraca z  gminnymi jednostkami  organizacyjnymi  w zakresie  diagnozy,  wypracowania  i  wdrażania  rozwiązań podnoszących jakość działań tych jednostek.
 4. Zgłaszanie    inicjatyw   uchwałodawczych,    szczególnie   w zakresie kultury, sportu, edukacji i spraw obywatelskich oraz wspieranie działań służących ich rozwojowi.
 5. Współpraca ze  stowarzyszeniami  działającymi na terenie gminy, wspieranie inicjatyw służących pozyskiwaniu przez te organizacje funduszy na realizację zadań statutowych.
 6. Udział    przedstawicieli    Komisji    w    pracach    komisji konkursowych przyznających środki finansowe na realizację zadań z zakresu kultury, edukacji, sportu, i organizacji zajęć pozalekcyjnych   dla  dzieci   i  młodzieży   z  terenu   gminy Sicienko.
 7. Koordynacja   działań   służących   wypracowaniu   strategii rozwoju edukacji w gminie Sicienko.
   

Plan pracy stanowi załącznik nr 13 do Protokołu XIX/08 Rady Gminy Sicienko z dnia 27.02.2008 r.

metryczka


Wytworzył: Komisja Kultury i Spraw Obywatelskich (27 lutego 2008)
Opublikował: Anna Rudniak (6 maja 2008, 11:32:38)

Ostatnia zmiana: Anna Rudniak (6 stycznia 2009, 11:15:21)
Zmieniono: zmiana lokalizacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1534