Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2009 rok

 

Plan Pracy
Komisji Rewizyjnej na rok 2009.

 

  1. Opiniowanie uchwał Rady Gminy i sprawowanie kontroli nad ichrealizacją.
  2. Analiza wykonania budżetu gminy za 2008r
  3. Wystąpienie z wnioskiem do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.
  4. Współpraca z organizacjami społeczno-gospodarczymi.
  5. Współpraca   z   działającymi   komisjami   tj.    Komisją   rozwoju gospodarczego i Komisją kultury i spraw obywatelskich.
  6. Przeprowadzanie kontroli na zlecenie Rady Gminy.
  7. Przedstawienie sprawozdania Radzie Gminy z działalności komisji.

Przewodnicząca Komisji
Irena Mocna

metryczka


Wytworzył: Komisja Rewizyjna (25 lutego 2009)
Opublikował: Anna Rudniak (7 kwietnia 2009, 13:04:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1431