Plany pracy 2010

Plany pracy 2010

Plan pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok

P l a n  P r a c yGminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowychna rok 2010STYCZEŃOmówienie zadania związanego z realizacją zadania związanego z feriami zimowymi.Omówienie zadań do realizacji w roku 2010 w ramach gminnego [...]

Harmonogram pracy Rady Gminy Sicienko na 2010 rok

Załącznikdo uchwały nr  XL/273/09Rady Gminy Sicienkoz dnia 29 grudnia 2009 r.   HARMONOGRAM PRACYRADY GMINY SICIENKONA 2010 ROK   LUTY Przedstawienie sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Gminy Sicienko za [...]

metryczka