2010

2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

2010

Zarządzenie 80/2010

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rokz dnia 31 grudnia 2010 roku [...]

Zarządzenie 79/2010

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej z dnia 31 grudnia 2010r [...]

Zarządzenie 78/2010

w sprawie ustalenia zasad rachunkowości dla Urzędu Gminy  z dnia 30 grudnia 2010 [...]

Zarządzenie 77/2010

w sprawie zmiany budżetu na rok 2010 z dnia 29 grudnia 2010r [...]

Zarządzenie 76/2010

w sprawie zmiany do instrukcji stosowania ustawy prawo zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Sicienkuz dnia 21 grudnia 2010r [...]

Zarządzenie 75/2010

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rokz dnia 17 grudnia 2010r [...]

Zarządzenie 74/2010

w sprawie dokonania zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Gminy w Sicienkuz dnia 14 grudnia 2010r [...]

Zarządzenie 73/2010

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Sicienkuz dnia 14 grudnia 2010r [...]

Zarządzenie 72/2010

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rokz dnia 3 grudnia 2010r [...]

Zarządzenie 71/2010

w sprawie powołania lidera gminnego i przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 z dnia 30 listopada 2010r [...]

Zarządzenie 70/2010

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010r z dnia 25 listopada 2010r [...]

Zarządzenie 69/2010

w sprawie powołania komisji przetargowej z dnia 23 listopada 2010r [...]

Zarządzenie 68/2010

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok z dnia 17 listopada 2010r [...]

Zarządzenie 67/2010

w sprawie przeprowadzenia postępowania przetargowego na obsługę bankową dla Urzędu Gminy i jednostek podległych z dnia 17 listopada 2010r [...]

Zarządzenie 66/2010

w sprawie przekazania Radzie Gminy Sicienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy projektu Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sicienko na lata 2011-2017 [...]

Zarządzenie 65/2010

w sprawie przekazania Radzie Gminy Sicienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy projektu budżetu gminy na 2011 rok [...]

Zarządzenie 64/2010

w sprawie powołania komisji dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze- Informatyk w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Sicienkuz dnia 8 listopada 2010r [...]

Zarządzenie 63/2010

zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych dla wykonania zadań w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i [...]

Zarządzenie 62/2010

w sprawie zatwierdzenia cen za usługi świadczone przez Zakład Komunalny w Sicienku w zakresie zimowego utrzymania drógz dnia 13 października 2010r [...]

Zarządzenie 61/2010

w sprawie ustanowienia operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych dla wykonania zadań w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych [...]

Zarządzenie 60/2010

w sprawie ustanowienie koordynatora gminnego dla wykonania zadań w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na 21 listopada 2010 roku z dnia 4 [...]

Zarządzenie 59/2010

w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań i sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na 21 [...]

Zarządzenie 58/2010

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rz dnia 22 września 2010r [...]

Zarządzenie 57/2010

w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Sicienko liczby miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w [...]

Zarządzenie 56/2010

w sprawie upoważnienia dyrektorów szkół do zwalniania rodziców albo uczniów szkoły z całości lub części opłat za posiłki Wójta Gminy Sicienko z dnia 26 marca 2018 roku [...]

Zarządzenie 55/2010

w sprawie ustalenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu gminy na 2011rokz dnia 10 września 2010r [...]

Zarządzenie 54/2010

zmieniające zarządzenie w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację [...]

Zarządzenie 53/2010

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rokz dnia 3 września 2010r [...]

Zarządzenie 52/2010

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowych Instytucji Kultury Gminy Sicienko za I półrocze 2010 z dnia 26 sierpnia 2 [...]

Zarządzenie 51/2010

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010r [...]

Zarządzenie 50/2010

w sprawie powołania komisji dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze- stanowisko ds. obsługi kancelarii Urzędu, BIP i współpracy z organizacjami pozarządowymi w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Sicienkuz dnia 25 [...]

Zarządzenie 49/2010

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Sicienko dotyczących zmiany Statutów Sołectwz dnia 24 sierpnia 2010r [...]

Zarządzenie 48/2010

w sprawie wprowadzenie Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmuz dnia 30.07.2010r [...]

Zarządzenie 47/2010

w sprawie zatwierdzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla Urzędu Gminy w Sicienkuz dnia 30.07.2010r [...]

Zarządzenie 46/2010

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rokz dnia 26 lipca 2010r [...]

Zarządzenie 45/2010

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 roku "Wyprawka szkolna"z dnia 20 lipca 2010 roku [...]

Zarządzenie 44/2010

w sprawie tworzenia na obszarze gminy Sicienko zastępczych miejsc szpitalnych w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych, zaistnienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojnyz dnia 8 lipca 2010roku [...]

Zarządzenie 43/2010

w sprawie dożywiania uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjachz dnia 8 lipca 2010 roku [...]

Zarządzenie 42/2010

w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy w Sicienkuz dnia 30 czerwca 2010roku [...]

Zarządzenie 41/2010

w sprawie ustalenia regulaminu kontroli finansowej prowadzonej przez Wójta Gminy w jednostkach organizacyjnychz dnia 30 czerwca 2010 roku [...]

Zarządzenie 40/2010

w sprawie ustalenia instrukcji określającej procedury nadzoru w zakresie gromadzenia, wydatkowania i zwrotu środków publicznych obowiązujące w Urzędzie Gminy w Sicienkuz dnia 30 czerwca 2010 roku [...]

Zarządzenie 39/2010

w sprawie zmiany zarządzenia 31/10 Wójta Gminy Sicienko zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rokz dnia 29.06.2010r [...]

Zarządzenie 38/2010

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanegoz dnia 28.06.2010r [...]

Zarządzenie 37/2010

zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych dla wykonywania zadań w wyborach Prezydenta RPz dnia 25 czerwca 2010r [...]

Zarządzenie 36/2010

w sprawie zmian w składach obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia na terenie gminy Sicienko wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010rokuz dnia 25 czerwca 2010roku [...]

Zarządzenie 35/2010

w sprawie powołania gminnej komisji do oceny ogrodów zgłoszonych do konkursu "Najpiękniejszy ogród w Powiecie Bydgoskim" [...]

Zarządzenie 34/2010

w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2010z dnia 21 czerwca 2010r. [...]

Zarządzenie 33/2010

w sprawie powołania Komisji ds. funduszu zdrowotnego z dnia 21 czerwca 2010roku [...]

Zarządzenie 32/2010

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy za 2010 rok [...]

Zarządzenie 31/2010

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok. [...]

Zarządzenie 30/2010

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia na terenie gminy Sicienko wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku [...]

Zarządzenie 29/2010

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010rok [...]

Zarządzenie 28/2010

w sprawie ustanowienia operatorów informatycznych obsługi obwodowych komisji wyborczych dla wykonania zadań w wyborach Prezydenta RP [...]

Zarządzenie 27/2010

w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów, lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego lub [...]

Zarządzenie 26/2010

w sprawie powołania lidera gminnego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2010z dnia 20 maja 2010r [...]

Zarządzenie 25/2010

w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań i sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta RPz dnia 18 maja 2010r [...]

Zarządzenie 24/2010

w sprawie zatwierdzenia cen i opłat za usługi świadczone przez Zakład Komunalny w Sicienkuz dnia 18 maja 2010r [...]

Zarządzenie 23/10

w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego dla wykonania zadań w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiejz dnia 17 maja 2010r [...]

Zarządzenie 22/2010

w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Sicienko liczby miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiejz dnia 26 kwietnia 2010 roku [...]

Zarządzenie 21 / 10

w sprawie organizacji kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Sicienku i jednostkach organizacyjnych Gminy Sicienko oraz sposób jej koordynacjiz dnia 15 kwietnia 2010roku [...]

Zarządzenie 20/2010

w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Sicienku [...]

Zarządzenie 19/2010

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok [...]

Zarządzenie 18/2010

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2010 roku zadań z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego w dyscyplinie piłka nożnaz dnia 29 marca 2010 roku [...]

Zarządzenie 17/2010

w sprawie powołania komisji konkursowej celem rozpatrzenia ofert na wykonywanie w 2010 roku zadań z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanegoz dnia 23 marca 2010 roku [...]

Zarządzenie 16/2010

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań Gminy Sicienko z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycjiz dnia [...]

Zarządzenie 15/2010

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko sprawozdania z wykonania planu finansowego Samorządowych Instytucji Kultury Gminy Sicienko za 2009 rok z dnia 17 marca 2010 roku [...]

Zarządzenie 14/2010

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok z dnia 17 marca 2010 roku [...]

Zarządzenie 13/2010

w sprawie zatwierdzenia cen i opłat za usługi świadczone przez Zakład Komunalny w Sicienku dotyczące wywozu nieczystości stałychz dnia 15 marca 2010 roku [...]

Zarządzenie 12/2010

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wykonywanie w 2010 roku zadań z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanegoz dnia 11 marca 2010 roku [...]

Zarządzenie 11/2010

w sprawie powołania komisji konkursowej celem rozpatrzenia ofert na wykonanie w 2010 roku zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i [...]

Zarządzenie 10/2010

w sprawie zmiany do instrukcji stosowania ustawy prawo zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Sicienkuz dnia 24 lutego 2010 roku [...]

Zarządzenie 9/2010

w sprawie dokonania zmian w regulaminie Pracy Urzędu Gminy w Sicienkuz dnia 23 lutego 2010 roku [...]

Zarządzenie 8/2010

w sprawie udzielenia pożyczki na rzecz Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych w Wojnowiez dnia 16 lutego 2010 roku [...]

Zarządzenie 7/2010

w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnejz dnia 12 lutego 2010 roku [...]

Zarządzenie 6/2010

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2010 roku zadań publicznychz dnia 9 lutego 2010 roku [...]

Zarządzenie 5/2010

w sprawie powołania komisji przetargowejz dnia 8 lutego 2010 roku [...]

Zarządzenie 4/2010

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rokz dnia 5 lutego 2010 roku [...]

Zarządzenie 3/2010

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2010 roku zadań z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanegoz dnia 28 stycznia 2010 roku [...]

Zarządzenie 2/2010

w sprawie powołania komisji konkursowej z dnia 18 stycznia 2010 roku [...]

Zarządzenie 1/2010

w sprawie ustalenia w roku 2010 dni dodatkowo wolnych od pracy z dnia 4 stycznia 2010 roku [...]

metryczka