Gospodarka odpadami

Informacje dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi:

  • Przypomnienie o obowiązku wystawiania pojemników na odpady komunalne i worków na odpady segregowane na terenie Gminy Sicienko
    Zgodnie z § 12 ust. 1 Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach przyjętego Uchwałą Nr XXVII/261/17 Rady Gminy Sicienko z dnia 30 sierpnia 2017
    w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sicienko (Dz. U. z 2017r, poz. 3344 t.j.), Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, na czas odbierania tych odpadów, w szczególności poprzez ich wystawienie poza teren nieruchomości, w miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd.

  • Informacja o zmianach od 1 stycznia 2018 roku- zobacz (48kB) pdf

  • Szczegółowy sposób selektywnego zbierania frakcji odpadów komunalnych- zobacz (1280kB) pdf


  • Zgłaszanie reklamacji lub przypadków niewłaściwego świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych- zobacz (300kB) pdf


  • Komunikat dotyczący kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy- zobacz (328kB) pdf


  • Informacja o miejscach zagospodarowania- zobacz (15kB) word
 metryczka


Wytworzył: Dorota Kotala, Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa (11 lutego 2010)
Opublikował: Magdalena Kluska (11 lutego 2010, 14:23:55)

Ostatnia zmiana: Magdalena Kieras (26 lutego 2019, 08:34:30)
Zmieniono: aktualizacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 23460