Stowarzyszenia


        Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Wiejskiej                                        w Trzemiętowie
                                                                                                                                        

 
 
     adres:
        Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy
        Trzemiętowo 2, 86-014 Sicienko
 
        tel. 52 381 54 86, 660 633 313
e mail: sptrz@tlen.pl
www: www.szkola-trzemietowo.pl
 
       Nr  konta : Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy, Oddział Sicienko
       84 81421046 0110 0280 2000 0001

  Stowarzyszenie zostało zarejestrowane 4.03.2010r
     
    Skład Zarządu:
 
         1. Marek Nitka – prezes
         2. Agnieszka Sergot – wiceprezes
         3. Alina Mombo - Mabiala – sekretarz
         4. Izabela Ostrowska – skarbnik
        

     Główne cele :        
 •   współudział w inicjowaniu i koordynacji zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
 •  udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży w zakresie prowadzonych zajęć dydaktycznych;
 •  dbałość o najwyższą jakość wiedzy popularyzowanej wśród dzieci i młodzieży w ramach zajęć szkolnych;
 •  inicjowanie organizowania form wypoczynku i organizacji czasu wolnego dzieci
   i młodzieży wiejskiej;
 •  organizowanie imprez środowiskowych i integracyjnych;
 •  opieka nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną;
 •   popularyzowanie rzemiosła artystycznego i sztuki ludowej;
 •   budzenie uczuć patriotycznych i przywiązania do „Małej Ojczyzny”;
 •   promowanie zdrowego trybu życia i kultury fizycznej;
 •   propagowanie postaw proekologicznych.
 •   zapoznawanie się z kulturą Ojczystą i światową.
 

     Działalność:
 •   pozyskiwanie pomocy na rzecz dzieci i młodzieży wiejskiej;
 •   popieranie i rozwijanie umiejętności oraz talentów dzieci i młodzieży wiejskiej;
 •   współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi  działalnością Stowarzyszenia;
 •   współpracę z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi;
 •   pozyskiwanie środków publicznych na realizację celów związanych z rozwijaniem talentów i zdolności dzieci i młodzieży wiejskiej;
 •  organizowanie zajęć pozaszkolnych i rekreacyjnych;
 •  organizowanie grup terapeutycznych dla dzieci wymagających szczególnej opieki.
 

    Osiągnięcia:
 • Zorganizowanie wycieczki do Golubia-Dobrzynia i Szafarni.
 • Współudział w organizacji Dnia Patrona w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Trzemiętowie.
 • Pozyskanie środków na remont i wyposażenie świetlicy szkolnej od prywatnych przedsiębiorców.
 • Remont dwóch sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Trzemiętowie.
 • Pozyskanie środków z Fundacji „Bank Dziecięcych Uśmiechów” BZWBK na wyprawki szkolne dla dzieci z klas I-III.
 • 2011 – zorganizowanie wycieczki edukacyjnej do Centrum Militarnego w Krąpiewie (40 ucz.)
           - zorganizowanie imprezy rekreacyjnej w Agro-Stajence w Wierzchucicach (50 ucz.)
 • 2012 – zorganizowanie cyklu spotkań z Filharmonią w Bydgoszczy pn. „Filharmonia
                   Dzieciom” (ok. 100 uczniów)
           - współorganizacja imprez środowiskowych, jak Dzień Patrona w Szkole
                  Podstawowej w Trzemiętowie
 • 2013 – zorganizowanie cyklu spotkań z rycerzami pn. „Lekcje żywej historii” (90 ucz.)
           -  wycieczki edukacyjne do Muzeum archeologicznego w Biskupinie (40 uczniów)
                    i wioski indiańskiej w Jarużynie (50 uczniów)
           - sfinansowanie nagród na „Gminny Konkurs grafiki Komputerowej”,  organizowany
                   Przez Szkołę Podstawową w Trzemiętowie
           -  pomoc w organizacji imprez ogólnoszkolnych w Szkole Podstawowej w
                   Trzemiętowie
 • 2014 - zorganizowanie cyklu warsztatów pn. "Lekcje rzemiosła artystycznego", tj. warsztaty gipsowe, świecowe, mydlarskie i papiernicze (90 uczniów)
                 -wycieczki edukacyjne do Muzeum Historii mydła i Brudu w Bydgoszczy
                  (40 uczniów) oraz Fabryki Bombek w Bydgoszczy (50 uczniów);
                -wspieranie w organizacji imprez na terenie Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy
                  w Trzemiętowie.


 

metryczka


Wytworzył: Alina Mombo-Mabiala, sekretarz stowarzyszenia (23 września 2010)
Opublikował: Magdalena Kieras (28 września 2010, 08:19:18)

Ostatnia zmiana: Luiza Bonk (28 maja 2015, 09:27:28)
Zmieniono: aktualizacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4473