2012

2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

2012

Zarządzenie 96/2012

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznejz dnia 31 grudnia 2012 roku [...]

Zarządzenie 95/2012

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznejz dnia 31  grudnia 2012 roku [...]

Zarządzenie 94/2012

Zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sicienko na lata 2012-2017z dnia 31 grudnia 2012 roku [...]

Zarządzenie 93/2012

w sprawie zmian w Polityce Bezpieczeństwa Urzędu Gminy w Sicienkuz dnia 31 grudnia 2012 roku [...]

Zarządzenie 92/2012

Zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok z dnia 28 grudnia 2012 roku [...]

Zarządzenie 91/2012

Zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok z dnia 21 grudnia 2012 roku [...]

Zarządzenie 90/2012

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2013 roku zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznejz dnia 18 grudnia 2012 roku [...]

Zarządzenie 89/2012

Zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok z dnia 11 grudnia 2012 roku [...]

Zarządzenie 88/2012

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 84/2012 Wójta Gminy Sicienko z dnia 23 listopada 2012 roku zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rokz dnia 11 grudnia 2012 roku [...]

Zarządzenie 87/2012

w sprawie dokonania zmian w Polityce Bezpieczeństwa Urzędu Gminy w Sicienkuz dnia 11 grudnia 2012 roku [...]

Zarządzenie 86/2012

w sprawie rozformowania i powołania nowych struktur formacji obrony cywilnej na terenie gminy Sicienkoz dnia 7 grudnia 2012 roku [...]

Zarządzenie 85/2012

zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia cen za usługi świadczone przez Zakład Komunalny w Sicienku w zakresie zimowego utrzymania dróg  z dnia 27 listopada 2012 roku [...]

Zarządzenie 84/2012

Zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok z dnia 23 listopada 2012 roku [...]

Zarządzenie 83/2012

w sprawie ustalenia odpłatności za wynajem lokali Gminnego Ośrodka Kultury w Sicienkuz dnia 20 listopada 2012 roku [...]

Zarządzenie 82/2012

w sprawie zmiany Instrukcji prowadzenia gospodarki samochodowej w Urzędzie Gminy w Sicienkuz dnia 20 listopada 2012 roku [...]

Zarządzenie 81/2012

Zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok z dnia 16 listopada 2012 [...]

Zarządzenie 80/2012

w sprawie ustalenia procedury zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy w Sicienku [...]

Zarządzenie 79/2012

w sprawie ustalenia zasad organizacji kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Sicienku [...]

Zarządzenie 78/2012

w sprawie przekazania Radzie Gminy Sicienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy projektu Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sicienko na lata 2013-2019 [...]

Zarządzenie 77/2012

w sprawie przekazania Radzie Gminy Sicienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy projektu budżetu gminy na 2013 rok [...]

Zarządzenie 76/2012

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego z dnia 13 listopada 2012 roku [...]

Zarządzenie 75/2012

w sprawie Polityki Zarządzania Ryzykiem dla Urzędu Gminy w Sicienku i jednostek organizacyjnych Gminy Sicienko [...]

Zarządzenie 74/2012

w sprawie ogólnych zasad organizacji kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Sicienku i w jednostkach organizacyjnych Gminy Sicienko oraz sposób jej koordynacji [...]

Zarządzenie 73/2012

w sprawie organizacji Systemu Wczesnego Ostrzegania (SWO) o zagrożeniu w gminie Sicienko [...]

Zarządzenie 72/2012

w sprawie opracowania planu obrony cywilnejz dnia 5 listopada 2012 roku [...]

Zarządzenie 71/2012

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok z dnia 24 października 2012 roku [...]

Zarządzenie 70/2012

w sprawie zaciągnięcia na pokrycie deficytu budżetu 2012 roku długoterminowej pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 z dnia 19 października 2012 roku [...]

Zarządzenie 69/2012

Zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rokz dnia 12 października 2012 roku [...]

Zarządzenie 68/2012

w sprawie instrukcji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla archiwum zakładowego Urzędu Gminy w Sicienkuz dnia 8 października 2012 roku [...]

Zarządzenie 67/2012

Zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rokz dnia 4 października 2012 roku [...]

Zarządzenie 66/2012

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rokz dnia 19 września 2012 roku [...]

Zarządzenie 65/2012

w sprawie ustalenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu gminy na 2013 rokz dnia 7 września 2012 roku [...]

Zarządzenie 64/2012

Zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rokz dnia 4 września 2012 roku [...]

Zarządzenie 63/2012

w sprawie sprostowania w przedłożonej Radzie Gminy Sicienko informacji o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sicienko na lata 2012-2017 za I półrocze 2012 pomyłki pisarskiejz dnia 4 września 2012 roku [...]

Zarządzenie 62/2012

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko informacji z wykonania planu finansowego Samorządowych Instytucji Kultury Gminy Sicienko za I półrocze 2012r.z dnia 28 sierpnia 2012 roku [...]

Zarządzenie 61/2012

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko informacji o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sicienko na lata 2012-2017 za I półrocze 2012r.z dnia 28 sierpnia 2012 roku [...]

Zarządzenie 60/2012

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 [...]

Zarządzenie 59/2012

w sprawie ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Sicienkuz dnia 24 sierpnia 2012 roku [...]

Zarządzenie 58/2012

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013z dnia 20 sierpnia 2012 roku [...]

Zarządzenie 57/2012

zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania Statuetki "Siewcy"z dnia 20 sierpnia 2012 roku [...]

Zarządzenie 56/2012

w sprawie ustalenia zasad rachunkowości z dnia 9 sierpnia 2012 roku [...]

Zarządzenie 55/2012

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013z dnia 7 sierpnia 2012 roku [...]

Zarządzenie 54/2012

Zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok3 sierpnia 2012roku [...]

Zarządzenie 53/2012

w sprawie zatwierdzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla Urzędu Gminy w Sicienkuz dnia 2 sierpnia 2012 roku [...]

Zarządzenie 52/2012

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rokz dnia 26 lipca 2012 roku [...]

Zarządzenie 51/2012

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych i zakładów budżetowych gminyz dnia 20 lipca 2012 roku [...]

Zarządzenie 50/2012

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kruszyniez dnia 10 lipca 2012 roku [...]

Zarządzenie 49/2012

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie z dnia 10 lipca 2012 roku [...]

Zarządzenie 48/2012

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Sicienkuz dnia 10 lipca 2012 roku [...]

Zarządzenie 47/2012

w sprawie powołania gminnej komisji do oceny ogrodów zgłoszonych do konkursu "Najpiękniejszy ogród w Powiecie Bydgoskim"z dnia 10 lipca 2012 roku [...]

Zarządzenie 46/2012

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego z dnia 9 lipca 2012 roku [...]

Zarządzenie 45/2012

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w roku szkolnym 2012/2013z dnia 9 lipca 2012 roku [...]

Zarządzenie 44/2012

Zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok z dnia 5 lipca 2012 roku [...]

Zarządzenie 43/2012

w sprawie zaciągnięcia na pokrycie deficytu budżetu 2012 roku długoterminowej pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochronny Środowiska i Gospodarki Wodnejz  dnia 5 lipca 2012 roku [...]

Zarządzenie 42/2012

w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnejz dnia 29 czerwca 2012r. [...]

Zarządzenie 41/2012

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytówz dnia 29 czerwca 2012r [...]

Zarządzenie 40/2012

Zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rokz dnia 26 czerwca 2012 roku [...]

Zarządzenie 39/2012

Zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok z dnia 19 czerwca 2012 roku [...]

Zarządzenie 38/2012

zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy w Sicienku z dnia 1 czerwca 2012roku [...]

Zarządzenie 37/2012

w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienko sprawozdania finansowego za 2011 rok z dnia 23 maja 2012 roku [...]

Zarządzenie 36/2012

W sprawie: określenia zadań realizowanych w ramach środków na remonty dróg gminnychz dnia 21 maja 2012roku [...]

Zarządzenie 35/2012

Zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok [...]

Zarządzenie nr 34/2012

Zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia cen i opłat za usługi świadczone przez Zakład Komunalny w Sicienku z dnia 14.05.2012 [...]

Zarządzenie nr 33/2012

Zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 roku [...]

Zarządzenie nr 32/2012

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 27/2012 Wójta Gminy Sicienko z dnia 30 marca 2012 roku zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rokz dnia 12 kwietnia 2012 roku [...]

Zarządzenie nr 31/2012

w sprawie powołania Koordynatora CAF oraz Zespołu ds. Samoocenyz dnia 12 kwietnia 2012 roku [...]

Zarządzenie nr 30/2012

Zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok [...]

Zarządzenie nr 29/2012

w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Teresinz dnia 4 kwietnia 2012 roku [...]

Zarządzenie nr 28/2012

w sprawie założeń do organizacji pracy szkół na rok szkolny 2012/2013 [...]

Zarządzenie nr 27/2012

Zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok [...]

Zarządzenie nr 26/2012

W sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Sicienkuz dnia 29 marca 2012 roku [...]

Zarządzenie nr 25/2012

W sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko sprawozdania z wykonania planu finansowego Samorządowych Instytucji Kultury Gminy Sicienko za 2011 rok [...]

Zarządzenie nr 24/2012

W sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informacji o stanie mienia Gminy Sicienkoz dnia 29 marca 2012 roku [...]

Zarządzenie nr 23/2012

W sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej Bydgoszczy sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok. [...]

Zarządzenie nr 22/2012

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 roku zadań z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz zadań z zakresu [...]

Zarządzenie nr 21/2012

w sprawie udzielenia upoważnieniaz dnia 15 marca 2012 roku [...]

Zarządzenie nr 20/2012

w sprawie określenia warunków ponownego wykorzystania informacji publicznejz dnia 13 marca 2012 roku [...]

Zarządzenie nr 19/2012

Zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok [...]

Zarządzenie nr 18/2012

w sprawie: zatwierdzenia cen i opłat za usługi świadczone przez Zakład Komunalny w Sicienku dotyczące wywozu nieczystości ciekłychz dnia 6 marca 2012 roku [...]

Zarządzenie nr 17/2012

w sprawie: powołania komisji konkursowej celem rozpatrzenia ofert na wykonywanie w 2012 zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz [...]

Zarządzenie nr 16/2012

w sprawie: powołania Komisji Mieszkaniowejz dnia 27 lutego 2012 roku [...]

Zarządzenie nr 15/2012

w sprawie dokonania zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Gminy w Sicienkuz dnia 21 lutego 2012 roku [...]

Zarządzenie nr 14/2012

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2012 roku zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w zakresie [...]

Zarządzenie nr 13/2012

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Teresin dotyczących uchwalenia Statutu Sołectwa Teresinz dnia 13 lutego 2012 roku [...]

Zarządzenie nr 12/2012

w sprawie: powołania komisji dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze-stanowisko ds. księgowości wydatków budżetowych oraz poboru i egzekucji innych dochodów gminy w Referacie Finansów Urzędu Gminy w Sicienkuz dnia 13 [...]

Zarządzenie nr 11/2012

W sprawie: powołania komisji dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze-stanowisko ds. planowania przestrzennego w Referacie Inwestycji i Rozwoju Urzędu Gminy w Sicienkuz dnia 13 lutego 2012 roku [...]

Zarządzenie nr 10/2012

w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Sicienkuz dnia 9 lutego 2012 roku [...]

Zarządzenie nr 9/2012

Zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok.z dnia 31 stycznia 2012 r. [...]

Zarządzenie nr 8/12

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkurs ofert na wykonywanie w 2012 roku zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z dnia 27 stycznia 2012 r. [...]

Zarządzenie nr 7/12

w sprawie zatwierdzenia cen i opłat za usługi świadczone przez Zakład Komunalny w Sicienku dotyczące wywozu nieczystości stałychz dnia 26 stycznia 2012 r. [...]

Zarządzenie Nr 6/12

w sprawie: zakresu działania w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju dla Urzędu Gminy w Sicienku [...]

Zarządzenie nr 5/2012

w sprawie: zatwierdzenia cen i opłat za usługi świadczone przez Zakład Komunalny w Sicienkuz dnia 20 stycznia 2012 r. [...]

Zarządzenie nr 4/2012

w sprawie powołania komisji konkursowejz dnia 19 stycznia 2012 r. [...]

Zarządzenie nr 3/2012

w sprawie: zmiany składu komisji konkursowej powołanej w celu rozpatrzenia ofert na wykonywanie w 2012 zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznejz dnia 12 stycznia 2012 r. [...]

Zarządzenie nr 2/2012

w sprawie:powołania komisji konkursowej celem rozpatrzenia ofert na wykonywanie w 2012 zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznejz dnia 5 stycznia 2012 roku [...]

Zarządzenie nr 1/2012

w sprawie zmiany Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Sicienkuz dnia 4 stycznia 2012 r. [...]

metryczka