Patron Szkoły

 

W roku szkolnym 2001/2002 rozpoczęto przygotowania do nadania szkole imienia Ziemi Krajeńskiej. Nadanie tego imienia zostało poprzedzone sondażem środowiskowym, apelami szkolnymi, ekspozycjami ściennymi, wydaniem gazetek szkolnych i plebiscytem dotyczącym kandydatów na patrona szkoły. Propozycji było dużo, m.in.: Włodzimierz Puchalski, Janusz Korczak, Tony Halik, Aniela hrabina Potulicka, Leon Wyczółkowski, Janusz Kusociński, Adam Mickiewicz, Ziemia Krajeńska.

Spośród wszystkich wybrano dwie: Włodzimierz Puchalski i Ziemia Krajeńska. Odbył się kolejny apel prezentujący sylwetkę Włodzimierza Puchalskiego oraz Krajnę. Ostatecznie społeczność szkolna wybrała Ziemię Krajeńską.

Zrealizowano projekt działania lokalnego zatytułowany „Krajna – mój dom, mój region, moje miejsce w Europie.” Skierowanie przez środowisko nauczycielskie swojej uwagi na region historycznej Krajny, w którym leży wieś Samsieczno przyczyniło się, iż mieszkańcy, w większości do tej pory nieświadomi tego, dowiedzieli się, że mieszkają na Krajnie. Działania szkoły były więc pracą od podstaw.

Po roku starań szkoła wystąpiła do organu prowadzącego z wnioskiem o nadanie imienia i uchwałą Rady Gminy w Sicienku 27 marca 2002 roku otrzymała wybrane imię. Uroczystość nadania imienia odbyła się w czerwcu tegoż roku.

W związku z nadaniem imienia, w szkole są organizowane różne imprezy regionalne, wycieczki po regionie, konkursy, spotkania z twórcami ludowymi. Każda klasa nosi nazwę związaną z Krajną i ma swoje logo.

W szkole funkcjonuje izba krajeńska, w której między innymi znajdują się przedmioty codziennego użytku dawniej używane na Krajnie. Jej opiekunką była Teresa Szmelter – Woźniak, a obecnie jest Anna Baran. Dzięki szkolnej izbie krajeńskiej chronimy dziedzictwo kulturowe w sposób bezpośredni, ale też przez odpowiednią edukację w sposób pośredni, uwrażliwiając dzieci na przeszłość, jej dorobek i konieczność zachowania go dla następnych pokoleń.

Wydawana jest też gazetka regionalna zatytułowana „Krajeńskie Pejzaże”.

Do szkoły przyjeżdżają zespoły folklorystyczne, między innymi „Sadkowianie” z Sadek i „Krajniacy” z Wielkiego Buczka. Dzięki współpracy z „Sadkowianami” powstał w marcu 2003 roku szkolny zespół folklorystyczny „Frechowne Sznupki”. Jego członkowie rekrutują się z klas IV – VI. W repertuarze zespołu są przede wszystkim piosenki ludowe, ale także patriotyczne, religijne oraz współczesne. Zespół swymi występami ubarwia wiele szkolnych uroczystości. Uczestniczy  w przeglądach i konkursach wojewódzkich, regionalnych, powiatowych i gminnych, osiągając wiele sukcesów. Jego opiekunką jest nauczycielka muzyki, Violetta Juszczak.

Tematyka krajeńska jest obecna na wielu  lekcjach. Na języku polskim uczniowie zajmują się gwarą krajeńską i opisem stroju krajeńskiego. Na historii z kolei opracowują albumy i foldery pod hasłem „Śladami dziejów naszej małej ojczyzny”. Na plastyce, technice, a nawet informatyce dzieci wytwarzają prace nawiązujące do regionu. Na przyrodzie m.in. omawia się walory Krajeńskiego Parku Krajobrazowego. Nauczycielka przyrody Elżbieta Mikołajczyk współpracując z nauczycielami i uczniami, wykonała mapę Krajny, która wyeksponowana jest na półpiętrze szkoły. Dzieci śpiewają pieśni ludowe oraz tańczą tańce ludowe.

W szkole zrealizowane zostały innowacyjne programy regionalne:
- "Jestem przedszkolakiem, jestem Krajniakiem" - innowacyjny program regionalny w klasie "O" Ewy Płacheckiej,
- "Stąd pochodzę" - innowacyjny program regionalny w klasach I - III Bogumiły Fac,
- "Wieldzie Szpuki" - innowacyjny program regionalno - dziennikarski w klasach IV - VI Teresy Szmelter - Woźniak,
- "Bystre Gzubki" - innowacyjny program regionalny w klasie IV Teresy Szmelter - Woźniak.

Raz w roku w rocznicę nadania imienia organizowany jest „Dzień Patrona” lub Tydzień Krajeński.

Jako cel szkoła stawia sobie, oczywiście oprócz realizacji założeń dydaktycznych, również popularyzację regionu Krajny wśród innych społeczności. Dlatego zaprasza się uczniów z innych szkół. Gośćmi naszej szkoły byli m.in. nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej im. Ziemi Krajeńskiej w Sypniewie, przedstawiciele Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczy, Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Witosławiu.
Niedawno szkoła gościła przedstawicieli Gminnej Rady Kobiet w Sicienku zainteresowanych propagowaniem Krajny. W 2009 roku powstało w Samsiecznie Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krajeńskiej skupiające przede wszystkim wsie Samsieczno, Marynin, Teresin. Jego przewodniczącą została Grażyna Kaźnica.

Do działań szkolnych z zaangażowaniem włączają się rodzice. To oni uszyli i wyhaftowali stroje dla zespołu folklorystycznego, pomagają w przygotowaniu imprez szkolnych i środowiskowych. Szkolny sztandar wyhaftowały miejscowe hafciarki z Koła Gospodyń Wiejskich w Michalinie, głównie rękoma przewodniczącej Koła Ludwiki Mrówczyńskiej.
Szkoła ma również własny hymn – pieśń do muzyki ludowej pod tytułem „Hymn Krajny”.
Obecnie szkoła gromadzi wiele materiałów dotyczących Krajny.

Jako kontynuacja zainteresowania regionem, jego historią, dziejami małej ojczyzny została napisana przez Teresę Szmelter - Woźniak i Sławomira Łanieckiego książka - monografia Samsieczna - "Dzieje Samsieczna. Historia wsi, kościoła, szkoły i mieszkańców".

 

metryczka


Wytworzył: Teresa Szmelter - Woźniak, dyrektor szkoły (8 marca 2012)
Opublikował: Michalina Lar (8 marca 2012, 12:49:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4088