2013

2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

2013

Zarządzenie 77/2013

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznejz dnia 31 grudnia 2013 roku [...]

Zarządzenie 76/2013

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rokz dnia 23 grudnia 2013 roku [...]

Zarządzenie 75/2013

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2014 roku zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej [...]

Zarządzenie 74/2013

Zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok [...]

Zarządzenie 73/2013

Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok [...]

Zarządzenie 72/2013

w sprawie zmiany Instrukcji prowadzenia gospodarki samochodowej w Urzędzie Gminy w Sicienkuz dnia 10 grudnia 2013 roku [...]

Zarządzenie 71/2013

Zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok. [...]

Zarządzenie 70/2013

w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Trzemiętowoz dnia 27 listopada 2013 roku [...]

Zarządzenie 69/2013

w sprawie zatwierdzenia cen za usługi świadczone przez Zakład Komunalny w Sicienku w zakresie zimowego utrzymania drógz dnia 18 listopada 2013 roku [...]

Zarządzenie 68/2013

w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej Sołectwa Łukowiecz dnia 18 listopada 2013 roku [...]

Zarządzenie 67/2013

w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Gliszczz dnia 18 listopada 2013 roku [...]

Zarządzenie 66/2013

w sprawie przekazania Radzie Gminy Sicienko projektu Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sicienko na lata 2014-2019 [...]

Zarządzenie 65/2013

w sprawie przekazania Radzie Gminy Sicienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy projektu budżetu gminy na 2014 rok [...]

Zarządzenie 64/2013

Zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok.z dnia 13 listopada 2013 roku [...]

Zarządzenie 63/13

w sprawie powołania komisji dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko ds. księgowości - wydatków budżetowych w Referacie Finansów Urzędu Gminy w Sicienku z dnia 8 listopada 2013 r. [...]

Zarzadzenie 62/13

Zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok.z dnia 5 listopada 2013 roku [...]

Zarządzenie 61/2013

Zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok z dnia 21 października 2013 [...]

Zarządzenie nr 60/2013

Zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok z dnia 14 października 2013 roku [...]

Zarządzenie nr 59/2013

Zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok                              z dnia 7 października 2013 roku [...]

Zarządzenie nr 58/2013

Zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok.z dnia 3 października 2013 roku [...]

Zarządzenie nr 57/2013

Zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia cen i opłat za usługi świadczone przez Zakład Komunalny  w Sicienku z dnia 23 września 2013 roku [...]

Zarządzenie nr 56/2013

     Zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rokz dnia 17 września 2013 roku [...]

Zarządzenie 55/2013

W sprawie ustalenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu gminy na 2014 rok.z dnia 2 września 2013 roku [...]

Zarządzenie 54/2013

Zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rokz dnia 2 września 2013 roku [...]

Zarządzenie 53/2013

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko informacji z wykonania planu finansowego Samorządowych Instytucji Kultury Gminy Sicienko za I półrocze 2013 [...]

Zarządzenie 52/2013

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sicienko na lata 2013-2019 [...]

Zarządzenie 51/2013

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013. [...]

Zarządzenie 50/2013

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego [...]

Zarządzenie 49/2013

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytówz dnia 6 sierpnia 2013 roku [...]

Zarządzenie 48/2013

Zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rokz dnia 31 lipca 2013 roku [...]

Zarządzenie 47/2013

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy o formy dofinansowania zakupu podręczników w roku szkolnym 2013/2014z dnia 19 lipca 2013 roku [...]

Zarządzenie 46/2013

Zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rokz dnia 17 lipca 2013 roku [...]

Zarządzenie 45/2013

w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Gliszczz dnia 8 lipca 2013 roku [...]

Zarządzenie 44/2013

w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu Wójta Gminy Sicienko z dnia 2 lipca 2013 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanegoz [...]

Zarządzenie nr 43/2013

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanegoz dnia 2 lipca 2013 roku [...]

Zarządzenie 42/2013

Zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rokz dnia 28 czerwca 2013 roku [...]

Zarządzenie 41/2013

Zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rokz dnia 27 czerwca 2013 roku [...]

Zarządzenie 40/2013

w sprawie powołania gminnej komisji do oceny ogrodów zgłoszonych do konkursu "Najpiękniejszy ogród w Powiecie Bydgoskim" z dnia 20 czerwca 2013 roku [...]

Zarządzenie 39/2013

Zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok z dnia 18 czerwca 2013 roku [...]

Zarządzenie 38/2013

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ziemi Krajeńskiej w Samsieczniez dnia 12 czerwca 2013 roku [...]

Zarządzenie 37/2013

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Strzelewiez dnia 12 czerwca 2013 roku [...]

Zarządzenie 36/2013

Zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rokz dnia 4 czerwca 2013 roku [...]

Zarządzenie 35/2013

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwaz dnia 22 maja 2013 roku [...]

Zarządzenie 34/2013

w sprawie powołania komisji konkursowej celem rozpatrzenia ofert na wykonywanie w 2013 roku zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwaz dnia 17 maja 2013 roku [...]

Zarządzenie 33/2013

Zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rokz dnia 14 maja 2013 roku [...]

Zarządzenie 32/2013

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko sprawozdania finansowego za 2012 rokz dnia 14 maja 2013 roku [...]

Zarządzenie 31/2013

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rokz dnia 29 kwietnia 2013 roku [...]

Zarządzenie 30/2013

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2013 roku zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwaz dnia 26 kwietnia 2013 roku [...]

Zarządzenie 29/2013

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze- stanowisko ds. poboru i egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Referacie Finansów Urzędu Gminy w Sicienku z [...]

Zarządzenie 28/2013

w sprawie zmiany zarządzenia nr 26/2013 Wójta Gminy Sicienko z dnia 9 kwietnia 2013 roku zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rokz dnia 17 kwietnia 2013 roku [...]

Zarządzenie 27/2013

w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowejz dnia 16 kwietnia 2013 roku [...]

Zarządzenie 26/2013

Zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rokz dnia 9 kwietnia 2013 roku [...]

Zarządzenie 25/2013

w sprawie powołania komisji dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze- stanowisko ds. gospodarowania odpadami komunalnymi w Referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy w Sicienkuz dnia 9 [...]

Zarządzenie 24/2013

w sprawie powołania komisji dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze- stanowisko ds. poboru i egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Referacie Finansów Urzędu Gminy w Sicienku z dnia 9 kwietnia 2013 rok [...]

Zarządzenie 23/2013

w sprawie wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy w Sicienkuz dnia 2 kwietnia 2013 roku [...]

Zarządzenie 22/2013

w sprawie ustalenia założeń do organizacji pracy szkół na rok szkolny 2013/2014z dnia 2 kwietnia 2013 roku [...]

Zarządzenie 21/2013

Zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rokz dnia 29 marca 2013 roku [...]

Zarządzenie 20/2013

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko sprawozdania z wykonania planu finansowego Samorządowych Instytucji Kultury Gminy Sicienko za 2012 rok.z dnia 28 marca 2013 roku [...]

Zarządzenie 19/2013

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informacji o stanie mienia Gminy Sicienkoz dnia 28 marca 2013 roku [...]

Zarządzenie 18/2013

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rokz dnia 28 marca 2013 roku [...]

Zarządzenie 17/2013

w sprawie ustalenia "Regulaminu przeprowadzania przetargów na dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Sicienko" z dnia 28 marca 2013 roku [...]

Zarządzenie 16/2013

zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia cen za usługi świadczone przez Zakład Komunalny w Sicienku w zakresie zimowego utrzymania drógz dnia 20 marca 2013 roku [...]

Zarządzenie 15/2013

w sprawie sporządzania bilansu skonsolidowanegoz dnia 20 marca 2013 roku [...]

Zarządzenie 14/2013

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadań z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz zadań z [...]

Zarządzenie 13/2013

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Sicienkuz dnia 18 marca 2013 roku [...]

Zarządzenie 12/2013

w sprawie: powołania komisji konkursowej celem rozpatrzenia ofert na wykonywanie w 2013 zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego [...]

Zarządzenie 11/2013

w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w celu efektywnego reagowania na wypadek na wypadek wystąpienia zagrożeniaz dnia 28 lutego 2013 roku [...]

Zarządzenie 10/2013

w sprawie organizacji i funkcjonowania Stałego Dyżuru Wójta Gminy Sicienkoz dnia 21 lutego 2013 roku [...]

Zarządzenie 9/2013

zmieniające zarządzenie w sprawie opłat za dzierżawę lokali użytkowych w obiektach komunalnych, opłat za dzierżawę gruntu z przeznaczeniem na działalność, pod garaże i pomieszczenia gospodarcze oraz za grunty rolnez dnia 13 lutego 2013 [...]

Zarządzenie 8/2013

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2013 roku zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w [...]

Zarządzenie nr 7/2013

Zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rokz dnia 31 stycznia 2013 roku [...]

Zarządzenie 6/2013

Zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia cen za usługi świadczone przez Zakład Komunalny w Sicienku w zakresie zimowego utrzymania dróg z dnia 28 stycznia 2013 roku [...]

Zarządzenie 5/2013

Zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rokz dnia 25 stycznia 2013 roku [...]

Zarządzenie 4/2013

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2013 roku zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznejz dnia 25 stycznia 2013 roku [...]

Zarządzenie 3/2013

w sprawie powołania komisji konkursowejz dnia 24 stycznia 2013 roku [...]

Zarządzenie 2/2013

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanegoz dnia 24 stycznia 2013 roku [...]

Zarządzenie 1/2013

w sprawie powołania komisji konkursowej celem rozpatrzenia ofert na wykonywanie w 2013 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznejz dnia 10 stycznia 2013 roku [...]

metryczka