Gospodarka ściekowa


Przypominamy właścicielom nieruchomości wyposażonych w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych (szambo) lub przydomowa oczyszczalnię ścieków o konieczności regularnego pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości ścieków.


Zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami m.in. ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz. 391 z późn. zm.) oraz Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sicienko (Uchwała nr XX/162/12 Rady Gminy Sicienko z dnia 23 listopada 2012 r. ):
 
1. właściciel nieruchomości wyposażonej w szambo zobowiązany jest do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości – minimum dwa razy w roku.

2. właściciel nieruchomości wyposażonej w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych zobowiązany jest do pozbywania się osadów z terenu nieruchomości – nie rzadziej niż raz na 2 lata.

 
Wykaz firm świadczących usługi w zakresie wywozu nieczystości ciekłych poniżej.

Przypominamy iż zgodnie z przepisami prawa właściciel nieruchomości jest zobowiązany do udokumentowania poprzez okazanie umów i dowodów uiszczania opłat za usługę wywozu nieczystości ciekłych dlatego ważne jest, by zawsze zlecając taką usługę żądać rachunku lub faktury od przedsiębiorcy.


Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków karta (228kB) pdf wniosek (63kB) word


informacja (251kB) pdf


KOMUNIKAT dotyczący kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o utrzymaniu czystości i porządku (328kB) pdf


Wykaz przedsiębiorców (17kB) word


Obowiązek włączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej (23kB) word

metryczka


Wytworzył: Agata Kasprzyk, Podinspektor ds gospodarki odpadami (11 grudnia 2013)
Opublikował: Magdalena Kieras (11 grudnia 2013, 14:04:37)

Ostatnia zmiana: Anna Kuczawska (13 stycznia 2022, 12:05:25)
Zmieniono: aktualizacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 8217