2011

2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

2011

2.08.2011r. - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - dot. budowy linii kablowej w Gliszczu

 z dnia 2 sierpnia 2011 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nN 0,4 KV oraz złączy kablowo - [...]

metryczka