2011

2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2010

2011

04.01.2011r-Konkurs ofert na wykonanie w 2011 roku zadań publicznych w zakresie wpierania i upowszechniania kultury fizycznej

Nowy wzór oferty   W Dzienniku Ustaw z 10 stycznia 2010 roku Nr 6 poz. 25 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy [...]

04.01.2011r-Konkurs ofert na wykonanie w 2011 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i w zkaresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Nowy wzór oferty   W Dzienniku Ustaw z 10 stycznia 2010 roku Nr 6 poz. 25 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy [...]

metryczka