2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010

04.01.2011r-Konkurs ofert na wykonanie w 2011 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i w zkaresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Ogłoszenie o konkursie-Zarządzenie 1/2011

Nowy wzór oferty
 
W Dzienniku Ustaw z 10 stycznia 2010 roku Nr 6 poz. 25 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania zadania.
 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.
 
W związku z tym od dnia wejścia w życie rozporządzenia obowiązuje nowy wzór oferty. Udostępniony na stronie BIP druk oferty zgodny jest w wzorem określonym w wymienionym powyżej rozporządzeniu.

Nowy wzór oferty (110kB) word

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Sicienko (4 stycznia 2011)
Opublikował: Magdalena Kieras (4 stycznia 2011, 16:39:46)

Ostatnia zmiana: Magdalena Kieras (30 stycznia 2014, 09:51:31)
Zmieniono: przeniesiono do katalogu 2011

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1853