2010

2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2010

2010

11.03.2010r. Konkurs ofert na wykonywanie w 2010 roku zadań z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego

Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego [...]

Konkurs ofert na wykonywanie w 2010 roku zadań publicznych - ZAKOŃCZONY

Konkurs ofert na wykonywanie w 2010 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji [...]

Konkurs ofert na wykonywanie w 2010 roku zadań z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego - ZAKOŃCZONY

Załącznikdo Wójta Gminy Sicienko z dnia 28.12.2009 r.   WÓJT GMINY SICIENKOogłaszakonkurs ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego, w różnych dyscyplinach sportowych, na terenie Gminy Sicienko w 2010 [...]

metryczka