2011

2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015r | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2015

2011

17.02.2011r-Zawiadomienie o wydaniu decyzji-dotyczy produkcji artykułów oświetleniowych na działkach w Sicienku ul. Przemysłowa

                ZAWIADOMIENIE               Na podstawie art.  85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 [...]

27.12.2010r-Zawiadomienie o wydaniu decyzji-dotyczy budowy przewodu kanalizacyjnego, sanitarnego grawitacyjnego oraz tłocznego w miejscowości Osówiec

ZAWIADOMIENIE               Na podstawie art.  85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w [...]

25.10.2010r- Zawiadomienie o wydaniu decyzji-dotyczy przebudowy ulicy Kolejowej

                ZAWIADOMIENIE               Na podstawie art.  85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 [...]

metryczka