2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015r | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2015

17.02.2011r-Zawiadomienie o wydaniu decyzji-dotyczy produkcji artykułów oświetleniowych na działkach w Sicienku ul. Przemysłowa


 
              ZAWIADOMIENIE  
            Na podstawie art.  85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
 o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227),  podaję do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji  znak:GKOŚiR.7624/28/10/11 z dnia 17.02.2011 r. stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na produkcji artykułów oświetleniowych na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego (lampy, klosze, urządzenia odblaskowe) na działkach nr 56/7, 63/7 i 64/15 w Sicienku przy ulicy PrzemysłowejZ treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Sicienku, ul. Mrotecka 9, pokój numer 3, tel. 052 5870403, od poniedziałku do piątku w godzinach w godzinach urzędowania
 
Podstawa prawna:
     Art. 85, ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dziennik Ustaw  z 2008 roku, Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).

metryczka


Wytworzył: Dorota Kotala, Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa (8 marca 2011)
Opublikował: Magdalena Kieras (8 marca 2011, 08:52:54)

Ostatnia zmiana: Magdalena Kieras (21 lutego 2014, 09:41:51)
Zmieniono: przeniesiono do katalogu 2011

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1785