2010

2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015r | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2015

2010

09.08.2010r- Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej

ZAWIADOMIENIE                Na podstawie art.  85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale [...]

08.04.2010- Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach GKOŚiR.7624/24/09/10

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczącej przebudowy i rozbudowy stacji paliw w Sicienku [...]

11.02.2010r. - Obwieszczenie - dotyczy przedsięwzięcia pn. "Przebudowa i rozbudowa istniejącej stacji paliw płynnych na działce 64/8 w Sicienku

Sicienko, dnia 11.02.2010 r.Nasz znak: GKOŚiR.7624/24/09/10 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Sicienko     Stosownie do Działu III „Udział społeczeństwa w ochronie środowiska” oraz na podstawie art. 33 ust.1 Ustawy z dnia 3 [...]

15.01.2010r. - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Sicienko, dnia 15.01.2010 r. Nasz znak: GKOŚiR.7624/24/09/10   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Sicienko        Stosownie do Działu III „Udział społeczeństwa w ochronie środowiska” oraz na podstawie art. 33 [...]

metryczka