2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015r | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2015

09.08.2010r- Informacja o wydaniu decyzji środowiskowejZAWIADOMIENIE
  
            Na podstawie art.  85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227),  podaję do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji Wójta Gminy Sicienko  znak:GKOŚiR.7624/12/10 z dnia 02.08.2010 r. odmawiającej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

„prowadzeniu działalności w zakresie recyklingu odpadów porozbiórkowych i eksploatacji złoża kruszywa naturalnego (piasku i torfu) na działce nr 75/6 w miejscowości Pawłówek, gmina Sicienko oraz zakupie maszyn do recyklingu odpadów pobudowlanych dla KRH-TRUCK Orzechowscy Sp.j. ”.  


Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Sicienku, ul. Mrotecka 9, pokój numer 3, tel. 052 5870403, od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:15 - 15:15.
 
Podstawa prawna:
     Art. 85, ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dziennik Ustaw  z 2008 roku, Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).

metryczka


Wytworzył: Maria Oczkowska, Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa (9 sierpnia 2010)
Opublikował: Magdalena Kieras (9 sierpnia 2010, 14:54:06)

Ostatnia zmiana: Magdalena Kieras (21 lutego 2014, 13:00:43)
Zmieniono: przeniesiono do katalogu 2010

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1795