2009

2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015r | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2015

2009

29.12.2009r. - Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej

Informacja o wydaniu decyzji znak GKOŚiR.7624/3/09   WÓJT GMINYSICIENKO Nasz znak:GKOŚiR.7624/3/09 INFORMACJA             Na podstawie art.  85 ust. 3 ustawy z dnia 3 [...]

28.12.2009r. Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej

Informacja o wydaniu decyzji znak:GKOŚiR.7624/26/09   WÓJT GMINYSICIENKO Nasz znak:GKOŚiR.7624/26/09 INFORMACJA              Na podstawie art.  85 ust. 3 ustawy z dnia 3 [...]

11.12.2009r. - Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej znak GKOŚiR.7624/28/09

WÓJT GMINY SICIENKO   Nasz znak:GKOŚiR.7624/28/09 ZAWIADOMIENIE                Na podstawie art.  85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o [...]

7.10.09r. - Informacja o wydaniu decyzji - dotyczy rozbudowy drogi gminnej nr 50314C Osówiec-Szczutki i drogi gminnej nr 50335C drogi krajowej 25-Mochle oraz budowy kanalizacji deszczowej w Szczutkach

Wójt Gminy Sicienko podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji, znak: GKOŚiR.7624/21/09 z dnia 07.10.2009 roku o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Decyzja dotyczy inwestycji [...]

10.09.2009r. - Zawiadomienie o wyznaczeniu terminu do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego - dotyczy rozbudowy drogi gminnej nr 50314C Osówiec-Szczutki i drogi gminnej nr 50335C oraz budowy kanalizacji deszczowej

Nasz znak:GKOŚiR.7624/21/09     ZAWIADOMIENIE              Zgodnie z art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeksu [...]

7.09.2009r. - Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - dotyczy wiaty w Kruszynie

Sicienko, dnia 07.09.2009 r.Nasz znak: GKOŚiR.7624/26/09OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Sicienko           Stosownie do Działu III „Udział społeczeństwa w ochronie środowiska" oraz na podstawie [...]

5.08.2009r. - Informacja - dotyczy zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

INFORMACJA   Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym /Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495 z późn. zm./ informuję, że na terenie Gminy Sicienko zużyty sprzęt elektryczny i [...]

9.07.2009r. - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - dotyczy rozbudowy drogi gminnej Osówiec - Szczutki oraz budowy odcinka kanalizacji deszczowej w Szczutkach

Sicienko, dnia 09.07.2009 r. Nasz znak: GKOŚiR.7624/21/09Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego         Zgodnie z art. 49, art. 61 § l i 4 ustawy z dnia. 14 czerwca 1960 roku - Kodeks [...]

1.07.2009r. - Informacja o wydaniu decyzji - dotyczy budowy sieci wodociągowej dla osady Osowa Góra

Wójt Gminy Sicienko podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji, znak: GKOŚiR.7624/10/09, z dnia 01.07.2009 roku o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Decyzja dotyczy inwestycji [...]

18.05.2009r. - Informacja o wydaniu decyzji - dotyczy przebudowy drogi Wojnowo - Bydgoszcz

Wójt Gminy Sicienko podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji, znak 7624/7/09, z dnia 18.05.2009 roku o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Decyzja dotyczy inwestycji polegającej [...]

5.05.2009r. - Informacja o wydaniu decyzji - dotyczy budowy 2 elektrowni wiatrowych na działce 60/5 w Sicienku

  Wójt Gminy Sicienko podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji, znak 7624-3/10/08/09, z dnia 5.05.2009 roku o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Decyzja dotyczy inwestycji [...]

30.04.2009r. - Zawiadomienie o wyznaczeniu terminu do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego - dotyczy przebudowy drogi powiatowej nr 1529C Wojnowo - Bydgoszcz

Sicienko, dnia 30.04.2009 r. Nasz znak:GKOŚiR.7624/7/09 ZAWIADOMIENIE Działając na podstawie art. 10 § l ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, póz. 1071 z późn zm.) Wójt [...]

6.04.2009r. - Informacja o wydaniu decyzji - dotyczy przebudowy budynku zespołOu dworsko - parkowego w Sicienku

  Wójt Gminy Sicienko podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji, znak 7624/3/09, z dnia 6.04.2009 roku o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Decyzja dotyczy inwestycji polegającej na [...]

2.03.2009r. - Ogłoszenie - dotyczy selektywnej zbiórki odpadów

Sicienko, dn. 02.03.2009 r. Nasz znak:GKOŚiR-7661 -16/09 OGŁOSZENIE Urząd Gminy w Sicienku informuje, że z dniem 01 marca 2009 r. przystępuje do wykonania przepisów Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, póz. 628 z [...]

24.02.2009r. - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - dotyczy przebudowy drogi powiatowej Wojnowo - Bydgoszcz

Sicienko, dnia 24.02.2009 r. Nasz znak: GKOŚiR.7624/7/09 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Zgodnie z art. 49, art. 61 § l i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jedn. Dz. [...]

metryczka