2007

2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015r | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2015

2007

31.12.2007 - Zawiadomienie o ponownym przedłużeniu terminu załatwienia sprawy - dotyczy wniosku PTK Centertel

Sicienko, dnia 31.12.2007 r. Nasz znak: 7624-3/18/06 Zawiadomienie      W nawiązaniu do zawiadomienia nr 7624 - 3/18/06 z dnia 30.11.2007 r. Wójt Gminy Sicienko ponownie zawiadamia, że w związku z uchyleniem decyzji Wójta [...]

26.11.2007r. - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji - dotyczy przebudowy stacji uzdatniania wody "Czyżkówko"

OBWIESZCZENIEWÓJTA GMINY SICIENKOz dnia 26.11.2007 r. Zgodnie z art. 61 § l i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -- Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, póz. 1071 z późń. zm.) oraz art. 31 i [...]

31.10.2007r. - Zawiadomienie

Sicienko, dnia 31.10.2007 r. Nasz znak: 7624-3/18/06 Zawiadomienie W nawiązaniu do zawiadomienia nr 7624 - 3/18/06 z dnia 01.10.2007 r. Wójt Gminy Sicienko ponownie zawiadamia, że w związku z uchyleniem decyzji Wójta Gminy z dnia 04.01.2007 [...]

4.10.2007r. - Zawiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu zapoznania sie z aktami sprawy - dotyczy firmy PANTEON

Nasz znak: 7624 - 3/6/07 Sicienko, dnia 04. 1 0.2007 r. Zawiadomienie Na podstawie art. 10 § l ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. Nr 98 z 2000 roku, póz. 1071 z późn. zm./ zawiadamiam że w [...]

1.10.2007r - Zawiadomienie - dotyczy PTK CENTERTEL

Sicienko, dnia 01.10.2007 r. Nasz znak: 7624-3/18/06 Zawiadomienie     W nawiązaniu do zawiadomienia nr 7624 - 3/18/06 z dnia 30.08.2007 r. Wójt Gminy Sicienko ponownie zawiadamia, że w związku z uchyleniem decyzji Wójta Gminy [...]

13.09.2007r. - Zawiadomienie o zebraniu materiału - dotyczy firmy PANTEON

Sicienko, dnia 13.09.2007 r. Nasz znak: 7624 - 3/6/07 Zawiadomienie Zgodnie z art. 46a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska /Dz. U. z 2006 r. Nr 129, póz. 902/ art. 10 § l i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - [...]

31.08.2007 - Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - rozbudowa ujęcia wodyw Osówcu...

z dnia 31 sierpnia 2007 roku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w sprawie postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia pn: "rozbudowa ujęcia wody w Wojnowie i Osówcu oraz budowie sieci wodociągowej na trasie Wojnowo - [...]

30.07.2007r - Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy

Sicienko, dnia 30.07.2007 r. Nasz znak: 7624 – 3/18/06 Zawiadomienie               W nawiązaniu do zawiadomienia nr 7624 – 3/18/06 z dnia 29.06.2007 r. Wójt Gminy Sicienko ponownie [...]

27.06.2007r. - Zawiadomienie -w sprawie terminu zapoznania się z materiałem dowodowym

Sicienko, dnia 27 czerwca 2007r. Nasz znak:7624-3/14/06   Zawiadomienie   Na podstawie art. 10 § 1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. Nr 98 z 2000 roku, poz. 1071 z późn. [...]

12.06.2007r. - Ogłoszenie - dot. zużytego sprzętu elektronicznego

Sicienko, dnia 12 czerwca 2007r. Nasz znak: 7624/20/07 OGŁOSZENIE Urząd Gminy Sicienko informuje, że na terenie Zakładu Komunalnego w Sicienku, ul. Lipowa l, ustawiony został kontener do gromadzenia zużytego sprzętu elektrycznego i [...]

30.05.2007r. - zawiadomienie o zebraniu materiału niezbędnego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Sicienko, dnia 30 maja 2007r. Nasz znak:7624-3/14/06 Zawiadomienie Zgodnie z art. 46 a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2006 r., Nr 129, póz. 902), art. 10 § l i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku- [...]

29.05.2007r. - zawiadomienie o prowadzonym postępowaniu administracyjnym - dot. zmiany sposobu użytkowania budynku na dz. 101/6 w Sicienku

OBWIESZCZENIEWÓJTA GMINY SICIENKO             Zgodnie z art. 61 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr [...]

14.05.2007r - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - dot. remontu wraz z rozbudową ujęcia wody w Wojnowie i Osówcu

Białe Błota, dnia 14.05.2007 r. GPR. OŚ.7624-14/07   OBWIESZCZENIEWÓJTA GMINY BIAŁE BŁOTA             Zgodnie z art. 49, i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks [...]

16.04.2007r. - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - dot. budowy odcinka sieci wodociągowej w Wierzchucinku

z dnia 16.04.2007r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia pn. "budowa odcinka gminnej sieci wodociągowej wraz z przyłączami do działek nr 78/2 w [...]

5.04.2007r. - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - dot. budowy odcinka sieci wodociągowej w Gliszczu

  z dnia 5 kwietnia 2007 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia pn. "budowa odcinka gminnej sieci wodociągowej wraz z przyłączami do działek [...]

5.04.2007r. - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - dot. budowy odcinka sieci wodociągowej w Kruszynie

  z dnia 5 kwietnia 2007 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia pn. "budowa odcinka gminnej sieci wodociągowej wraz z przyłączami do działek nr [...]

3.04.2007r. - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - dot. wydobywania torfu na dz. 18, 19 i 27 w Kruszyńcu

OBWIESZCZENIEWÓJTA GMINY SICIENKOz dnia 03.04.2007 r. Na podstawie art. 31, art. 32 ust. l pkt l i 3 ust 2 i 3 i art. 46 ust. l i ust. 4 pkt l oraz art. 53 Prawo Ochrony Środowiska oraz art. 49 i 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego /Dz. U. [...]

12.03.2007r - Zawiadomienie o zebraniu materiału niezbędnego do wydania decyzji - dot. wydobywania torfu w Pawłówku

Sicienko, dnia 2.03.2007 7624-3/11/06 Zawiadomienie Zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006 r., Nr 129, poz.902), art. 10 §1 i art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku -Kodeks [...]

2.02.2007r. - zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - dot. drogi Gliszcz - Jezioro Słupowskie

Białe Błota, dnia 02.02.2007 r. GPR. OŚ.7624-24/06   ZAWIADOMIENIE   Zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.  z 2006 r., Nr 129, poz. 902) i  z art. 10 § 1 i art. 49 [...]

Obwieszczenie - dot. raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia " budowa drogi gminnej Gliszcz - Jezioro Słupowskie"

GPR. OŚ. 7624-24/06/07 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BIAŁE BŁOTA Na podstawie  art. 51 ust. 2 i 3, art. 52 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r., Nr 129, poz. 902 ), § 3 [...]

INFORMACJA - dot. usuwania azbestu

  Sicienko, 3.01.2007r. Urząd Gminy w Sicienku przypomina o obowiązkach właścicieli, zarządców i dzierżawców nieruchomości, w których wykorzystywane są materiały i urządzenia zawierające azbest. Pełna informacja w [...]

metryczka