2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015r | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2015

2.02.2007r. - zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - dot. drogi Gliszcz - Jezioro Słupowskie

Białe Błota, dnia 02.02.2007 r.

GPR. OŚ.7624-24/06

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.  z 2006 r., Nr 129, poz. 902) i  z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 z 2000r., poz. 1071 z późń. zm.)
zawiadamiam
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w sprawie postępowania administracyjnego prowadzonego z wniosku Wójta Gminy Sicienko,  dla przedsięwzięcia pn.:
„przebudowa drogi gminnej nr 050321C Gliszcz – Jezioro Słupowskie od km 0+000 do km 3+696,71, gm. Sicienko”.
Z aktami sprawy można się zapoznać w Referacie Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Białe Błota, (pok. nr 6, ul. Guliwera 13) w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.


                                                                      Wójt Gminy Białe Błota
                                                                 Katarzyna Kirstein-Piotrowska

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Białe Błota (2 lutego 2007)
Opublikował: Anna Rudniak (2 lutego 2007, 15:10:31)

Ostatnia zmiana: Magdalena Kieras (21 lutego 2014, 13:23:27)
Zmieniono: przeniesiono do katalogu 2007

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2596