2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015r | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2015

12.03.2007r - Zawiadomienie o zebraniu materiału niezbędnego do wydania decyzji - dot. wydobywania torfu w Pawłówku

Sicienko, dnia 2.03.2007

7624-3/11/06

Zawiadomienie

Zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006 r., Nr 129, poz.902), art. 10 §1 i art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku -Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. Nr 98 z 2000r., póz. 1071 z póz. zm.)

Zawiadamiam

że został zebrany cały materiał niezbędny do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w sprawie prowadzonej z wniosku Pana Zbigniewa Maciaszczyka, dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny pospolitej - torfu na terenie działki oznaczonej nr ewid. 234 w Pawłówku gm. Sicienko.

Z aktami sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Sicienku, pokój nr 8 w godzinach pracy urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 730 do 1530 w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego zawiadomienia.

WÓJT
/-/ mgr Jan Wach

 

Plik do pobrania:

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Sicienko (12 marca 2007)
Opublikował: Anna Rudniak (12 marca 2007, 10:36:00)

Ostatnia zmiana: Magdalena Kieras (21 lutego 2014, 13:23:47)
Zmieniono: przeniesiono do katalogu 2007

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2404