2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015r | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2015

3.04.2007r. - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - dot. wydobywania torfu na dz. 18, 19 i 27 w Kruszyńcu

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY SICIENKO
z dnia 03.04.2007 r.

Na podstawie art. 31, art. 32 ust. l pkt l i 3 ust 2 i 3 i art. 46 ust. l i ust. 4 pkt l oraz art. 53 Prawo Ochrony Środowiska oraz art. 49 i 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2000 r. Nr 98, póz. 1071, z 2001 r. Nr 49, póz. 509, z 2002 r. Nr 113, póz. 984, Nr 153, póz. 1271, Nr 169, póz. 13877 na wniosek Pana Romualda Witkowskiego wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

wydobywaniu kopaliny pospolitej ze złoża kruszywa naturalnego
KRUSZYNIEC III na terenie działek o numerach 18,19 i 27
w Kruszyńcu, gmina Sicienko

Na podstawie art. 10 oraz w związku z art. 50 kpa zawiadamia się o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie, w siedzibie Urzędu Gminy w Sicienku, pokój nr 8 w terminie 21 dni od daty zawieszenia niniejszego obwieszczenia.

Wójt Gminy Sicienko
Jan Wach

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Sicienko (3 kwietnia 2007)
Opublikował: Anna Rudniak (12 kwietnia 2007, 13:01:50)

Ostatnia zmiana: Magdalena Kieras (21 lutego 2014, 13:24:08)
Zmieniono: przeniesiono do katalogu 2007

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2404