2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015r | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2015

14.05.2007r - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - dot. remontu wraz z rozbudową ujęcia wody w Wojnowie i Osówcu

Białe Błota, dnia 14.05.2007 r.

GPR. OŚ.7624-14/07

 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY BIAŁE BŁOTA

            Zgodnie z art. 49, i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 z 2000r., poz. 1071 z późń. zm.) i  art. 46a  ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.  z 2006 r., Nr 129, poz. 902 ze zm.)

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania administracyjnego z  wniosku Wójta Gminy Sicienko, w sprawie wydania decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia pn. :

„remont wraz z rozbudową ujęcia wody w Wojnowie i Osówcu oraz budowie sieci wodociągowej na trasie Wojnowo-Dąbrówka Nowa- Osówiec, gm. Sicienko”

Jednocześnie na podstawie art. 10 k.p.a. zawiadamia się strony niniejszego postępowania o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami, oraz wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie w Referacie Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Białe Błota, (pok. nr 6, ul. Guliwera 13) w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej
Jan Czekajewski
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Jan Czekajewski, Urząd Gminy Białe Błota (14 maja 2007)
Opublikował: Anna Rudniak (15 maja 2007, 11:57:10)

Ostatnia zmiana: Magdalena Kieras (21 lutego 2014, 13:26:49)
Zmieniono: przeniesiono do katalogu 2007

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3050