2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015r | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2015

27.06.2007r. - Zawiadomienie -w sprawie terminu zapoznania się z materiałem dowodowym

Sicienko, dnia 27 czerwca 2007r.

Nasz znak:7624-3/14/06

 

Zawiadomienie  

Na podstawie art. 10 § 1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. Nr 98 z 2000 roku, poz. 1071 z późn. zm.)

 zawiadamiam

   że w wyznaczonym przez Wójta Gminy Sicienko, na podst art.10 § 1 ustawy Kodeks  postępowania administracyjnego,   czternastodniowym terminie ( od 31.05.07r. do 14.06.07r.) do wypowiedzenia się co do zebranego materiału w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  w sprawie prowadzonej z wniosku Pana Romualda Witkowskiego, polegającej na wydobywaniu kopaliny pospolitej ze złoża kruszywa naturalnego KRUSZYNIEC III na terenie działki o nr ewid. 18, 19i 27 w Kruszyńcu, gm. Sicienko, wpłynął sprzeciw Stowarzyszenia Rozwoju Kruszyna ( pismo z dnia 14 czerwca 2007 roku, wpływ do tut. Urzędu 15 czerwca 2007 r., nr wpływu: 4642/07). Stowarzyszenie Rozwoju Kruszyna w swym sprzeciwie ustosunkowało się do w/w przedsięwzięcia i wniosło swoje uwagi.
   W związku z tym wyznaczam dodatkowy siedmiodniowy termin (od momentu otrzymania niniejszego zawiadomienia ) do zapoznania się z aktami spraw .
   Akta sprawy znajdują się w Urzędzie Gminy w  Sicienku, pokój nr 8 i są dostępne w godzinach pracy Urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30  do 15:30 .

Krzysztof Kula
Zastępca Wójta

 

Otrzymują wraz z załącznikiem:
1. Pan Romuald Witkowski,
2. Państwo Alina i Piotr Pastor,
3. Państwo Zofia i Roman Guzek,
4. a/a.

Do wiadomości:

  1. Tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Sicienko
  2. Tablica ogłoszeń w miejscowości  Kruszyniec,
  3. BIP Sicienko.

Załącznik:
1. Kserokopia pisma z dnia 14.06.2007r  „Sprzeciw  dla dalszej...”
 
 
KP/KP

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Kula, Zastępca Wójta (27 czerwca 2007)
Opublikował: Anna Rudniak (27 czerwca 2007, 13:44:11)

Ostatnia zmiana: Magdalena Kieras (21 lutego 2014, 13:28:24)
Zmieniono: przeniesiono do katalogu 2007

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2536