2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015r | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2015

13.09.2007r. - Zawiadomienie o zebraniu materiału - dotyczy firmy PANTEON

Sicienko, dnia 13.09.2007 r.

Nasz znak: 7624 - 3/6/07

Zawiadomienie

Zgodnie z art. 46a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska /Dz. U. z 2006 r. Nr 129, póz. 902/ art. 10 § l i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. Nr 98 z 2000 r. póz. 1071 z późn. zm./

zawiadamiam

że został zebrany cały materiał niezbędny do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w sprawie prowadzonej z wniosku Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „PANTEON" Robert Cedzyński, polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku magazynowego na budynek produkcyjny oraz uruchomieniu lakierni, na działce o nr e wid. 101/6 położonej w miejscowości Sicienko, gm. Sicienko.

Z aktami sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Sicienku, pokój nr 8 w godzinach pracy urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30 w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego zawiadomienia.

Wójt Gminy Sicienko
Jan Wach

Zawiadomienie wywieszono na stronie internetowej,
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Sicienku
oraz w miejscowości Sicienko
w okresie 14.09.2007 r. - 28.09.2007 r.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Sicienko (13 września 2007)
Opublikował: Anna Rudniak (14 września 2007, 13:01:55)

Ostatnia zmiana: Magdalena Kieras (21 lutego 2014, 13:29:53)
Zmieniono: przeniesiono do katalogu 2007

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1937