2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015r | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2015

31.12.2007 - Zawiadomienie o ponownym przedłużeniu terminu załatwienia sprawy - dotyczy wniosku PTK Centertel

Sicienko, dnia 31.12.2007 r.

Nasz znak: 7624-3/18/06

Zawiadomienie

     W nawiązaniu do zawiadomienia nr 7624 - 3/18/06 z dnia 30.11.2007 r. Wójt Gminy Sicienko ponownie zawiadamia, że w związku z uchyleniem decyzji Wójta Gminy z dnia 04.01.2007 r. znak: 7624 - 3/18/06 w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej Polskiej Telefonii Komórkowej CENTERTEL nr 8076 (9131) na wieży budowanego kościoła Parafii Wniebowstąpienia Pańskiego na działce ó nr ewid. 467 w Osówcu, przy ul. Atolowej 6, gm. Sicienko, pow. bydgoski, przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy i przekazanie sprawy wniesionej z wniosku Polskiej Telefonii Komórkowej Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie do ponownego rozpatrzenia. Sprawę będzie ponownie rozpatrywał Wójt Gminy Sicienko jako organ pierwszej instancji.
     Jednocześnie zgodnie z art. 36 § 2 k.p.a. zawiadamiam, że niniejsze postępowanie nie może być załatwione w terminie. Powodem niezałatwienia sprawy w terminie jest konieczność rozpatrzenia zażalenia wniesionego do Ministra Ochrony Środowiska na wydane przez Wojewodę Kujawsko -Pomorskiego postanowienie z dnia 15.11.2006 r. znak: WSiR-II-DJ/6613/394/06 w sprawie uzgodnienia w zakresie ochrony środowiska decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia i jego uprawomocnienia.
     W związku z powyższym ponownie przedłuża się termin załatwienia sprawy, który przewiduje się na dzień 31.01.2008 r.

Z up. Wójta
mgr inż. Krzysztof Kula
Zastępca Wójta

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Kula, Zastępca Wójta (31 grudnia 2007)
Opublikował: Anna Rudniak (4 stycznia 2008, 13:37:57)

Ostatnia zmiana: Magdalena Kieras (21 lutego 2014, 13:31:43)
Zmieniono: przeniesiono do katalogu 2007

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2875