2012

2018 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

2012

24.02.2012-Postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia

polegającego na utworzeniu i wyposażeniu warsztatu mechaniczno-ślusarskiego, budowie bazy transportowej oraz budowie siedziby przedsiębiorstwa na działce 254/1 w miejscowości Dąbrówka Nowa [...]

metryczka