2006

2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2007 | 2006

2006

28.12.2006r. - Zapytania, wnioski radnych

Interpelacje, zapytania i wnioskiz III Sesji Rady Gminy Sicienko z dnia 28 grudnia 2006 roku   Przewodniczący Rady Gminy - pisemny wniosek mieszkańców Dąbrówki Nowej w sprawie komunikacji autobusowej; [...]

4.12.2006r. - Zapytania, wnioski radnych

Interpelacje, zapytania i wnioskiz II Sesji Rady Gminy Sicienko z dnia 4 grudnia 2006 roku   radny Bartłomiej Michałek - wniosek o przedstawienie informacji o dalszym funkcjonowaniu służby zdrowia, w tym również lekarza [...]

metryczka