2007

2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2007 | 2006

2007

28.12.2007r. - Zapytania, wnioski radnych

Interpelacje, zapytania i wnioskiz XVII Sesji Rady Gminy Sicienko z dnia 28 grudnia 2007 roku Radna Maria Modrakowska – w imieniu Rady Rodziców Zespołu Szkół w Sicienku przedstawiła wniosek o zatrudnienie ochroniarza w tej szkole [...]

7.11.2007r. - Zapytania, wnioski radnych

Interpelacje, zapytania i wnioskiz XV Sesji Rady Gminy Sicienko z dnia 7 listopada 2007 roku Radny Bartłomiej Michałek – w związku z wnioskiem jednego z mieszkańców Dąbrówczyna przedstawił wniosek o naprawę drogi w Dąbrówczynie [...]

26.09.2007r. - Zapytania, wnioski radnych

Interpelacje, zapytania i wnioskiz XIII Sesji Rady Gminy Sicienko z dnia 26 września 2007 roku Radna Irena Mocna –wniosek o wykoszenie trawy na boisku w Wierzchucinku. Radny Mariusz Stężewski –wniosek o usunięcie zakrzaczeń wzdłuż [...]

12.09.2007r. - Zapytania, wnioski radnych

Interpelacje, zapytania i wnioskiz XII Sesji Rady Gminy Sicienko z dnia 12 września 2007 roku Radny Mariusz Stężewski  -  wniosek  o  naprawę  chodników przy  studzienkachkanalizacyjnych w Strzelewie. Radny [...]

22.08.2007r. - Zapytania, wnioski radnych

Interpelacje, zapytania i wnioskiz XI Sesji Rady Gminy Sicienko z dnia 22 sierpnia 2007 roku Radna Irena Mocna - wniosek o przedstawienie informacji o realizacji wniosku o pomoc w budowie podjazdu dla osoby niepełnosprawnej zamieszkałej w [...]

25.07.2007r. - Zapytania, wnioski radnych

Interpelacje, zapytania i wnioskiz X Sesji Rady Gminy Sicienko z dnia 25 lipca 2007 roku Radny Bartłomiej Michałek – wniosek o porządkowanie terenu, chodników przy koszeniu traw.   Przewodniczący Rady Gminy – sprawa budowy progów [...]

27.06.2007r. - Zapytania, wnioski radnych

Interpelacje, zapytania i wnioskiz IX Sesji Rady Gminy Sicienko z dnia 27 czerwca 2007 roku Radny Andrzej Wojnowski – przedstawił problem zaopatrzenia w wodę. Radny Ryszard Kuliński – sprawa naprawy drogi w Kamieńcu Radna Maria Plewa [...]

30.05.2007r. - Zapytania, wnioski radnych

Interpelacje, zapytania i wnioskiz VIII Sesji Rady Gminy Sicienko z dnia 30 maja 2007 roku radna Irena Mocna – wniosek dotyczący naprawie nawierzchni drogi zabudowań Pana Pawlisza w stronę Koronowa. Nie jest możliwy przejazd tym odcinkiem [...]

25.04.2007r. - Zapytania, wnioski radnych

Interpelacje, zapytania i wnioskiz VII Sesji Rady Gminy Sicienko z dnia 25 kwietnia 2007 roku   radna Maria Plewa - sprawdzić kwestię zlecenia Zakładowi Komunalnemu naprawy drogi w Pawłowku przy budynku gminnym i udzielić pisemnej [...]

31.03.2007r. - Zapytania, wnioski radnych

Interpelacje, zapytania i wnioskiz VI Sesji Rady Gminy Sicienko z dnia 31 marca 2007 roku Radna Maria Modrakowska - utwardzenie terenu przy przystanku w pobliżu Domu Dziecka w Trzemiętowie Radny Zenon Karkosz - naprawa drogi w [...]

28.02.2007r. - Zapytania, wnioski radnych

Interpelacje, zapytania i wnioskiz V Sesji Rady Gminy Sicienko z dnia 28 lutego 2007 roku   radna Irena Mocna  – sprawa zimowego utrzymania dróg. radny Zenon Karkosz – ustawienie tablicy ograniczenia [...]

31.01.2007r. - Zapytania, wnioski radnych

Interpelacje, zapytania i wnioskiz IV Sesji Rady Gminy Sicienko z dnia 31 stycznia 2007 roku   radny Bartłomiej Michałek – wystąpienie z pismem do Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie poprawy bezpieczeństwa na drodze w [...]

metryczka