2014

2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2007 | 2006

2014

30.12.2014r.- Zapytania i wnioski

Interpelacje, zapytania i wnioski z III Sesji Rady Gminy Sicienko z dnia 30 grudnia 2014 roku   Radny Jacek Karolczak   Poinformował, że wpłynęło do jego wiadomości pismo Rady Sołeckiej Sołectwa Pawłówek [...]

16 i 17.06.2014 oraz 25.06.2014r.- Zapytania i wnioski radnych oraz wnioski z posiedzeń komisji stałych Rady Gminy Sicienko

Interpelacje, zapytania i wnioskizgłoszone podczas posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego dnia 16 czerwca 2014 r.Radny Ryszard Kuliński – Poinformował, że podczas Zebrania Wiejskiego w Zielonczynie mieszkańcy zwracali się z wnioskiem o [...]

21.05.2014r.- Zapytania i wnioski radnych

Interpelacje, zapytania i wnioski z XXXVIII Sesji Rady Gminy Sicienko z dnia 21 maja 2014 roku 1.      Radny Ryszard Kuliński zwrócił się z pytaniem, czy jest plan zagospodarowania stawku w [...]

29.04.2014r.- Zapytania i wnioski radnych

Interpelacje, zapytania i wnioskiz XXXVII Sesji Rady Gminy Sicienko z dnia 29 kwietnia 2014 roku1. Radny Tomasz Janasz- zwrócił się z pytaniem, czy planowane jest zamontowanie progów zwalniających na nowo-wybudowanej drodze od Osówca [...]

28.04.2014r.- Zapytania i wnioski radnych

Interpelacje, zapytania i wnioskizgłoszone podczas posiedzenia Komisji Kultury i Spraw Obywatelskich dnia 28 kwietnia 2014 r.1. Radna Maria Modrakowska- zwróciła się z wnioskiem o naprawę chodnika w Trzemiętowie. Na wysokości drogi polnej [...]

26.02.2014r.-Zapytania i wnioski radnych

Interpelacje, zapytania i wnioski z XXXIV Sesji Rady Gminy Sicienko z dnia 26 lutego 2014 roku   Radny Andrzej Grzelak złożył wniosek na piśmie. Wniosek stanowi załącznik do protokołu XXXIV Sesji Rady Gminy Sicienko z dnia [...]

metryczka