Stowarzyszenie

Stowarzyszenie "Po Cichu"
__________________________________Traugutta 65, 71-300 Szczecin
telefon / fax +48 (91) 434 00 72 / +48 (91) 434 00 69
e-mail stowarzyszenie@pocichu.org.pl
www.pocichu.org.pl
konto: BRE Bank S.A. Oddział Bankowości Detalicznej, MultiBank
nr 32 1140 2017 0000 4202 1262 5788


Stowarzyszenie „Po Cichu” powstało 25 października 2010 roku.
 Jest organizatorem i sponsorem różnych form atrakcji
dla niepełnosprawnych dzieci z Gminy Sicienko, pomaga osobom
w trudnej sytuacji życiowej, samotnie wychowującym dzieci oraz
dzieciom chorym i niepełnosprawnym. Jego działalność skupia
się także na niesieniu pomocy zwierzętom.

                                   
                                                                       
Skład Zarządu:

        1. Daria Bilewicz- Prezes Zarządu
        2. Magdalena Grudziak- Sekretarz Zarządu
        3. Agnieszka Hałaczek- Skarbnik Zarządu

Główne cele:

 • działalność na rzecz dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej;
 • działalność na rzecz osób samotnie wychowujących dzieci i znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej;
 • działalność na rzecz dzieci chorych i niepełnosprawnych;
 • działalność na rzecz innych osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej;
 • działalność na rzecz pomocy zwierzętom.

Działalność, osiągnięcia:

 • W ramach swojej statutowej działalności wspieramy rodziny osób niepełnosprawnych poprzez organizowanie różnych wycieczek. W okresie od października 2010 do marca 2014, nasi podopieczni z Gminy Sicienko relaksowali się w Centrum Zabaw dla Dzieci „Wikolandia”; wzięli udział w zajęciach z hipoterapii w ośrodku agroturystycznym w Bydgoszczy; odwiedzili Muzeum Żywego Piernika w Toruniu; obejrzeli: „Kota w butach 3D”, „Madagaskar”, „Dino Mamę”. Zorganizowaliśmy również wyjazd podopiecznych do Baju Pomorskiego w Toruniu na spektakl „Jabłoneczka” oraz do Muzeum Mydła i Historii Brudu w Bydgoszczy. W celu wyrównywania szans osób niepełnosprawnych w życiu społecznym oraz integracji środowisk niepełnosprawnych, Stowarzyszenie „Po Cichu” zorganizowało Wigilię dla dzieci niepełnosprawnych oraz ich matek; a także nasi podopieczni wzięli udział w imprezach integracyjnych dla dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych w Wikolandii: tj. w Balu Halloweenowym oraz Zabawie Mikołajkowej oraz imprezie integracyjnej "Wszyscy jesteśmy tacy sami" na terenie Zespołu Szkół w Sicienku.
 • W ramach działalności na rzecz osób samotnie wychowujących dzieci i znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, Stowarzyszenie „Po Cichu”, od grudnia 2012 wspiera samotną matkę niepełnosprawnego dziecka z Gminy Sicienko. Do tej pory zorganizowaliśmy zbiórkę odzieży oraz kilkakrotnie zaopatrzyliśmy matkę i dzieci w artykuły żywnościowe i środki czystości.
 • Stowarzyszenie "Po Cichu" wspiera również niepełnosprawnego chłopca z Gminy Sicienko i w ramach pomocy ufundowaliśmy komunikator Go Talk 9+, sprzęt audiowizualny, podręczniki, które ułatwiają funkcjonowanie dziecka oraz jego najbliższych. w ramach darowizny wspieraliśmy w 2014 roku również rehabilitację chłopca.
 • Wspomnieć należy, iż idea założenia Stowarzyszenia "Po Cichu" związana jest ściśle z wcześniejszą działalnością grupy osób, która anonimowo finansowała organizowane dla niepełnosprawnych dzieci z Gminy Sicienko atrakcje w postaci wyjazdów do kina, McDonald'a, jak również paczek świątecznych. ta działalność zainspirowała kolejne osoby i tak zgodnie z ideą: po cichu, czyli bez rozgłosu, Stowarzyszenie w formalny, oficjalny sposób wspiera i organizuje różne formy pomocy dla najbardziej potrzebujących nie tylko z Gminy Sicienko, ale także z województwa zachodniopomorskiego.
 • Stowarzyszenie „ Po Cichu”, jako beneficjent, zrealizowało projekt „Chce mi się chcieć II” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dofinansowanie otrzymane zostało w ramach konkursu nr 1/9.5 w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie PLN 49.935,00. Projekt ,,Chce mi się chcieć II’’ realizowany był w Szkole Podstawowej w Siedlicach (województwo zachodniopomorskie) w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PO KL priorytet IX ,,Oddolne inicjatywy edukacyjna na obszarach wiejskich’’. Realizacja zadań odbyła się w okresie od 01.02.2012 do 30.06.2012.
 • Od 01.04.2013 do 31.12.2013 Stowarzyszenie „Po Cichu” zrealizowało projekt finansowany przez Wójta Gminy Sicienko w ramach działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, pod nazwą „Bliżej ludzi, bliżej kultury – aktywizacja niepełnosprawnych dzieci i młodzieży z Gminy Sicienko. Podopieczni Stowarzyszenia wzięli udział w szeregu wyjazdów oraz warsztatów, które pozwoliły im wyjść z izolacji w domach oraz włączyć ich w życie społeczności lokalnej.
 • Od 01.04.2013 do 31.12.2013 Stowarzyszenie "Po Cichu" zrealizowało projekt finansowany przez Wójta Gminy Sicienko w ramach działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, pod nazwą "Razem łatwiej"- aktywizacja niepełnosprawnych dzieci i młodzieży z Gminy Sicienko. Podopieczni Stowarzyszenia wzięli udział w szeregu wyjazdów oraz warsztatów, który pozwoliły im wyjść z izolacji w domach oraz włączyć ich w życie społeczności lokalnej oraz podniosło poczucie własnej wartości.
 • Od roku 2013 Stowarzyszenie „Po Cichu” aktywnie i systematycznie wspiera podopiecznych Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Czereśniowy Domek” w Szczecinie, organizując liczne wyjazdy, imprezy kulturalne i rekreacyjno – sportowe, jak również wspieramy ośrodek w formie darów rzeczowych.
 • 14 lutego 2014 Stowarzyszenie „Po Cichu” uzyskało statut Organizacji Pożytku Publicznego.
 

metryczka


Wytworzył: Daria Bilewicz, Prezes Zarządu (26 marca 2014)
Opublikował: Barbara Piotrzkowska (26 marca 2014, 11:55:28)

Ostatnia zmiana: Luiza Bonk (7 maja 2015, 12:55:41)
Zmieniono: aktualizacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2996