2014

2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

2014

usługi ubezpieczenia mienia Gminy Sicienko

Urząd Gminy w Sicienku zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na ubezpieczenie komunikacyjne na roczny okres ubezpieczenia Gminy Sicienko zgodnie z załączonym programem ubezpieczenia. Informujemy, że na [...]

usługi geodezyjne

Urząd Gminy w Sicienku zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie usług geodezyjnych na potrzeby gminy Sicienko w 2015 roku według poniższego zestawienia Niniejszym informuję, że na zapytania ofertowe z [...]

zakup i dostawa notebooków

Urząd Gminy w Sicienku zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup notebooków dla potrzeb Urzędu Gminy w Sicienku. Informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie dotyczące zakupu i dostawy notebooków dla [...]

zakup paliwa 2015

Urząd Gminy w Sicienku zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę paliwa dla potrzeb Urzędu Gminy w Sicienku w 2015 roku. Informujemy, że odpowiedzi na zapytanie dotyczące zakupu paliwa dla potrzeb Gminy [...]

dostawa materiałów biurowych dla potrzeb Gminy Sicienko w 2015 roku

Urząd Gminy w Sicienku zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup i dostawę  materiałów biurowych dla potrzeb Urzędu Gminy w Sicienku w 2015 roku. Informujemy, że odpowiedzi na zapytanie dotyczące [...]

dostawa akcesoriów komputerowych dla potrzeb Urzędu Gminy w Sicienku w 2015 roku

Urząd Gminy w Sicienku zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup i dostawę następujących akcesoriów komputerowych dla potrzeb Urzędu Gminy w Sicienku w 2015 roku. Informujemy, że odpowiedzi na zapytanie [...]

wykonanie oświetlenia drogowego na terenie działki nr 47/1 i 45/15 w miejscowości Kasprowo

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie oświetlenia drogowego na terenie działki nr 47/1 i 45/15 w miejscowości Kasprowo obręb Ugoda. [...]

wykonanie usługi polegającej na opracowaniu Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Sicienko

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Sicienko W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące opracowania [...]

wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Nowa Ruda - I etap.

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Nowa Ruda - I etap. [...]

wykonanie oświetlenia drogowego drogi gminnej na terenie działki nr 93 w miejscowości Szczutki - I etap.

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie oświetlenia drogowego drogi gminnej na terenie działki nr 93 w miejscowości Szczutki - I etap. [...]

wykonanie oświetlenia drogowego w ul. Kościelnej w miejscowości Kruszyn

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie oświetlenia drogowego w ul. Kościelnej w miejscowości Kruszyn - I etap. W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na  wykonanie [...]

wykonanie oświetlenia drogowego drogi gminnej w miejscowości Dąbrówczyn

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie oświetlenia drogowego drogi gminnej w miejscowości Dąbrówczyn. W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na  wykonanie [...]

zakup i dostawa zestawów komputerowych oraz UPS dla potrzeb Urzędu Gminy w Sicienku

Urząd Gminy w Sicienku zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup i dostawę zestawów komputerowych oraz UPS-ów dla potrzeb Urzędu Gminy w Sicienku.W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęły 3 oferty.  [...]

opracowanie dokumentu pn.: Strategia Rozwoju Gminy Sicienko na lata 2015 – 2020+

   Na podstawie art. 4 pkt 8. ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz.907 z późń. zm.) oraz Instrukcji stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy w Sicienku zapraszamy w trybie [...]

wykonanie i dostawa znaków drogowych i tablic nazw ulic

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie dostawy polegającej na wykonaniu i dostawie znaków drogowych na oznakowanie dróg gminnych i powiatowych oraz wykonanie i dostawę tablic nazw ulic, [...]

Remont sal lekcyjnych Zespołu Szkół w Sicienku

Zespół Szkół w Sicienku zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na remont sal lekcyjnych z wymianą instalacji elektrycznej w salach 15,16,17 w Zespole Szkół w Sicienku Informujemy, że w odpowiedzi na [...]

opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Sicienko na lata 2015-2020+.

Na podstawie art. 4 pkt 8. ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz.907 z późń. zm.) oraz Instrukcji stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy w Sicienku zapraszamy w trybie zapytania ofertowego do [...]

wykonanie ogrodzenia wokół boiska w miejscowości Samsieczno.

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie ogrodzenia wokół boiska w miejscowości Samsieczno o łącznej długości 132 m wraz z furtka.. W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty na [...]

Roboty obejmujące wykonanie przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wierzchucinek

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na  roboty obejmujące wykonanie przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wierzchucinek  ( droga gminna  nr 50318C) od km 0+000 [...]

„ Zorganizowanie 7 - dniowego obozu socjoterapeutycznego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Sicienko„

Gmina Sicienko  woj. kujawsko pomorskie ( tel  0-52 58-70-400)  zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na realizację następującego zadania: „ Zorganizowanie  7 - dniowego obozu socjoterapeutycznego [...]

zakup i dostawa kabin wyborczych, w tym kabin wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych, urn wyborczych i flag państwowych z drzewcami i stojakami

Urząd Gminy w Sicienku zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup i dostawę kabin wyborczych, w tym kabin wyborczych dla wyborców niepełnoprawnych, urn wyborczych i flag państwowych z drzewcami [...]

wykonanie instalacji wodociągowej wraz ze studnią dla stabilizacji zwierciadła wody w stawie na terenie działki nr ew. 51/1 w Osówcu gm. Sicienko

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie instalacji wodociągowej wraz ze studnią dla stabilizacji zwierciadła wody w stawie na terenie działki nr ew. 51/1 w Osówcu gm. Sicienko [...]

zakup serwera oraz UPS-a dla potrzeb Urzędu Gminy w Sicienku

Urząd Gminy w Sicienku zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup serwera oraz UPS-a dla potrzeb Urzędu Gminy w Sicienku. Informujemy, że w odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej  zakupu [...]

wykonanie usługi usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest

Urząd Gminy w Sicienku zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Sicienko. Informujemy, że w odpowiedzi na zaproszenie do [...]

metryczka