2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

wykonanie instalacji wodociągowej wraz ze studnią dla stabilizacji zwierciadła wody w stawie na terenie działki nr ew. 51/1 w Osówcu gm. Sicienko


Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie instalacji wodociągowej wraz ze studnią dla stabilizacji zwierciadła wody w stawie na terenie działki nr ew. 51/1 w Osówcu gm. Sicienko .

Treść zapytania (36kB) word
Opis techniczny (6492kB) pdf
przedmiar (565kB) pdf


Urząd Gminy w Sicienku informuje, że w odpowiedzi na prośbę o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie instalacji wodociągowej wraz ze studnią dla stabilizacji zwierciadła wody w stawie na terenie działki nr ew. 51/1 w Osówcu wpłynęły 2 oferty. Najkorzystniejszą ofertę na łączną cenę 29 949,53 złotych złożyła firma KLINSTAL Włodzimierz Klicki z siedzibą w Bydgoszczy, z którą zostanie podpisana umowa.

metryczka


Wytworzył: Maria Oczkowska, Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa (25 kwietnia 2014)
Opublikował: Magdalena Kieras (25 kwietnia 2014, 09:47:32)

Ostatnia zmiana: Magdalena Kieras (23 maja 2014, 09:54:51)
Zmieniono: dodano rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 919