2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Roboty obejmujące wykonanie przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wierzchucinek


Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na  roboty obejmujące wykonanie przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wierzchucinek  ( droga gminna  nr 50318C) od km 0+000 do km + 0+445,66
Zakres przebudowy obejmuje następujące elementy:
- wykonanie robót ziemnych,
- wykonanie zabezpieczenia kabli
- wykonanie poszerzenia nawierzchni do 5,00m,
- wyrównanie istniejącej nawierzchni z kruszywa niezwiązanego,
- wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni na całej powierzchni,
- wykonanie humusowania i obsiania trawą,
- wykonanie oznakowania pionowego

Treśc zapytania (152kB) word

Przedmiar (115kB) pdf

Opis przedmiotu zamówienia (5121kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Iwona Ościak (14 maja 2014)
Opublikował: Iwona Ościak (14 maja 2014, 14:01:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 962