2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

opracowanie dokumentu pn.: Strategia Rozwoju Gminy Sicienko na lata 2015 – 2020+


   Na podstawie art. 4 pkt 8. ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz.907 z późń. zm.) oraz Instrukcji stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy w Sicienku zapraszamy w trybie zapytania ofertowego do złożenia oferty na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu Strategii Rozwoju Gminy Sicienko na lata 2015-2020+.

Treśc zapytania (133kB) word


W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu Strategii Rozwoju Gminy Sicienko na lata 2015-2020+ wpłynęło 7 ofert. 

Trzy oferty nie spełniały wymogów formalnych.
Spośród pozostałych ocenianych ofert wybrano ofertę złożoną przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej - Kujawsko-Pomorskie Biuro Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej za łączną cenę brutto 25.215,00.
Dziękujemy za złożone oferty.

metryczka


Wytworzył: Iwona Ościak (23 lipca 2014)
Opublikował: Iwona Ościak (24 lipca 2014, 14:13:09)

Ostatnia zmiana: Iwona Ościak (12 sierpnia 2014, 15:27:27)
Zmieniono: poprawiono błąd

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1030