Protokoły posiedzeń Rady Gminy

Protokoły posiedzeń Rady Gminy

2018-2023 Protokoły Rady Gminy

PROTOKOŁY POSIEDZEŃ RADY GMINY SICIENKOkadencja 2018-2023Protokół nr:XLVIII/23 z dnia 30.01.2023 r. [...]

2014-2018 Protokoły Rady Gminy

PROTOKOŁY POSIEDZEŃ RADY GMINY SICIENKOkadencja 2014-2018Protokół nr:XXXIX/18 z dnia 17 października 2018  - Załącznik nr 2- Załącznik nr 4- Załącznik nr 5- Załącznik nr 6- Załącznik nr 9- [...]

2010-2014- Protokoły Rady Gminy

 PROTOKOŁY POSIEDZEŃ RADY GMINY SICIENKOkadencja 2010-2014Protokół nr:XLIII/14 z dnia 29 października 2014 roku- [...]

2006-2010 Protokoły Rady Gminy

 PROTOKOŁY POSIEDZEŃ RADY GMINY SICIENKOkadencja 2006-2010 Protokół nr:XLIX/10 z dnia 27 października 2010roku XXXI/09 z dnia 2 kwietnia 2009 roku: XXX/09 z dnia 25 lutego 2009 roku XXIX/09 z [...]

2002-2006 Protokoły Rady Gminy

  Protokoły sesji Rady Gminy wraz z załącznikami dostępne są w Biurze Rady Gminy, pokój nr 7, tel. 052 58-70-757_____________________________________________________________________  Numer protokołu z [...]

metryczka