Protokoły posiedzeń komisji Rady Gminy

Protokoły posiedzeń komisji Rady Gminy

Protokoły komisji 2018-2023

PROTOKOŁY POSIEDZEŃ KOMISJI RADY GMINY SICIENKOKomisja Kultury i Spraw Obywatelskich:25/22* z 25.10.2022 r. * Wspólne posiedzenie i protokół Komisji Kultury i Spraw Obywatelskich oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego [...]

Protokoły komisji 2014-2018

PROTOKOŁY POSIEDZEŃ KOMISJI RADY GMINY SICIENKOKomisja Kultury i Spraw Obywatelskich:31/18 z dnia 10.10.2018r.- *    Protokoły wspólne Komisji Kultury i Spraw Obywatelskich z Komisją Rewizyjną**  Protokoły wspólne Komisji [...]

Protokoły komisji 2010-2014

PROTOKOŁY POSIEDZEŃ KOMISJI RADY GMINY SICIENKOKomisja Kultury i Spraw Obywatelskich:     37/14 z dnia 28.10.2014r.- Komisja Statutowa:6/12 z dnia 09.10.2012r.- *    Protokoły wspólne Komisji Kultury i Spraw [...]

Protokoły komisji 2006-2010

 PROTOKOŁY POSIEDZEŃ KOMISJI RADY GMINY SICIENKO   Komisja Kultury i Spraw Obywatelskich: 41/10' z dnia 21.10.2010r.- 26/09 z dnia 31.08.2009r. - 25/09 z dnia 29.06.2009r. - 24/09 z dnia 16.04.2009r. - 23/09 z dnia [...]

Protokoły komisji 2002-2006

  PROTOKOŁY POSIEDZEŃ KOMISJI RADY GMINY     Protokoły posiedzeń Komisji Stałych Rady Gminy są do wglądu w Biurze Rady Gminy, w godzinach pracy Urzędu Gminy, pokój numer 7, tel. 052 [...]

metryczka