Budżet 2012

BUDŻET GMINY SICIENKO NA 2012


  • Uchwała nr 14/S/2013 (1712kB) pdf Składu Orzekającego Nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 19 kwietnia 2013 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Sicienko sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy

  • Zarządzenie 62/2011 Wójta Gminy Sicienko z dnia 12 września 2011 roku w sprawie ustalenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu gminy na 2012 rok
  • Zarządzenie 77/2011 Wójta Gminy Sicienko z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie przekazania Radzie Gminy Sicienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy projektu budżetu gminy na 2012 rok
  • Uchwała nr 11/P/2011 (1289kB) pdf Składu Orzekającego Nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 9 grudnia 2011 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Sicienko na 2012 rok
  • Uchwała nr 11/WPF/2011 (916kB) pdf Składu Orzekającego Nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 9 grudnia 2011 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sicienko na 2012 rok
  • Uchwała nr 7/Kd/2012 (700kB) pdf Składu Orzekającego Nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Sicienko
  • Uchwała nr XII/89/11 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sicienko na 2012 rok

Zmiany budżetu

        

          Zobacz też:

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Sicienko (12 września 2011)
Opublikował: Michalina Lar (12 września 2011, 09:18:04)

Ostatnia zmiana: Magdalena Kieras (8 stycznia 2015, 12:15:12)
Zmieniono: przeniesiono do katalogu budżet lata poprzednie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4974