2015

2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

2015

wykonanie studium wykonalności i sporządzenie wniosku wraz z załącznikami o dofinansowanie w ramach POIiŚ 2014-2020,

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie studium wykonalności i sporządzenie wniosku wraz z załącznikami w tym mapa aglomeracji o dofinansowanie w ramach POIiŚ 2014-2020, Program 2.3 – Gospodarka wodno- ściekowa w aglomeracjach, konkurs [...]

Świadczenie usług sprzątania wiat przystankowych na terenie Gminy Sicienko.

Urząd Gminy w Sicienku zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie usługi sprzątania wiat przystankowych na terenie Gminy Sicienko. W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na [...]

Świadczenie usług weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt, wolnożyjących kotów oraz ofiar zdarzeń losowych z terenu Gminy Sicienko w 2016 roku

Urząd Gminy w Sicienku zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na świadczenie usług weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt, wolnożyjących kotów oraz ofiar zdarzeń losowych (np. wypadków komunikacyjnych) z terenu gminy [...]

Wykonanie usług geodezyjnych na potrzeby Gminy Sicienko w roku 2016

Urząd Gminy w Sicienku zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie usług geodezyjnych na potrzeby Gminy Sicienko w 2016 roku Niniejszym informuję, że na zapytania ofertowe z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie [...]

Wykonanie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z Urzędu Gminy w Sicienku i jednostek organizacyjnych oraz usługi sprzątania wiat przystankowych na terenie Gminy Sicienko

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z Urzędu Gminy w Sicienku i jednostek organizacyjnych oraz usługi sprzątania wiat [...]

Najem i serwis fabrycznie nowego laserowego urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka,skaner,kserokopiarka) A3/A4 w okresie od 04.01.2016 roku do 31.12.2019 roku

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na najem i serwis fabrycznie nowego laserowego urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka, skaner, kserokopiarka) A3/A4 w okresie od 04.01.2016 roku do 31.12.2019 [...]

Zakup i dostawa skanera biurkowego typu ADF/USB 2.0 dla potrzeb Urzędu Gminy w Sicienku.

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup i dostawę skanera biurkowego typu ADF/USB 2.0 dla potrzeb Urzędu Gminy w Sicienku. W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty [...]

Wykonanie w ramach remontu cząstkowego modernizacji nawierzchni zjazdów z drogi powiatowej numer 1528C Trzemiętówko - Sicienko na ulicę Sportową, Klonową i Przemysłową w miejscowości Sicienko

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na Wykonanie w ramach remontu cząstkowego modernizacji nawierzchni zjazdów z drogi powiatowej numer 1528C Trzemiętówko - Sicienko  na ulicę Sportową, [...]

Zakup i dostawa akcesoriów komputerowych w 2016 roku dla potrzeb Urzędu Gminy w Sicienku

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup i dostawę akcesoriów komputerowych dla potrzeb Urzędu Gminy w Sicienku w 2016 roku W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty cenowej [...]

Zakup i dostawa materiałów biurowych w 2016 roku dla potrzeb Urzędu Gminy w Sicienku

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup i dostawę  materiałów biurowych dla potrzeb Urzędu Gminy w Sicienku w 2016 roku W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty cenowej [...]

Zakup i dostawa oprogramowania oraz sprzętu do zarządzania pracami Rady Gminy w Sicienku oraz obsługi Biura Rady Gminy w Sicienku

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup i dostawę oprogramowania oraz sprzętu do zarządzania pracami Rady Gminy w Sicienku oraz obsługi Biura Rady Gminy w Sicienku. Informujemy, że [...]

Remont pomieszczeń w Urzędzie Gminy w Sicienku

Zapytanie ofertowe na udzielenie zamówienia o wartościnie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 EUROGmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na remont pomieszczeń na I piętrze (gabinet wójta, nr [...]

Zakup paliwa 2016 rok

Urząd Gminy w Sicienku zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę paliwa dla potrzeb Urzędu Gminy w Sicienku w 2016 roku.Uprzejmie informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie dotyczące zakupu paliwa dla [...]

budowa oświetlenia drogowego w ul. Akacjowej i Świerkowej w miejscowości Pawłówek.

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na budowę oświetlenia drogowego w ul. Akacjowej i Świerkowej w miejscowości Pawłówek. W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty cenowej [...]

Dostawa i montaż okien w budynku komunalnym przy ul. Sportowej 2 w miejscowości Sicienko

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na „Dostawę i montaż okien w budynku komunalnym przy ul. Sportowej 2 w miejscowości Sicienko” W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty [...]

Budowa oświetlenia ulicznego w Wierzchucicach

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na budowę oświetlenia drogowego na terenie działki nr 161/8 w miejscowości Wierzchucice. W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty cenowej [...]

montaż trzech progów zwalniających podrzutowych z tworzyw sztucznych oraz wykonanie oznakowania stałej organizacji ruchu na drodze gminnej numer 50331 C Wojnowo- Piotrkówko w Wojnowie

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na montaż trzech progów zwalniających podrzutowych z tworzyw sztucznych oraz wykonanie oznakowania stałej organizacji ruchu na drodze gminnej numer 50331 C [...]

Zadrzewienia terenów gminnych.

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie usługi pn. „Zadrzewienia terenów gminnych”Informujemy, że w odpowiedzi na zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie zadrzewień terenów [...]

Zadrzewienia terenów gminnych

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie usługi pn. „Zadrzewienia terenów gminnych” W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na wykonanie zadrzewień terenów gminnych wpłynęło [...]

Budowa oświetlenia drogowego w Kruszynie

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na budowę oświetlenia drogowego na terenie działki nr 91/1, 100 i 106 w miejscowości Kruszyn - na ul. Stawowej. W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia [...]

remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 141/3 w miejscowości Szczutki.

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na remont i przebudowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego związaną z wymianą stolarki okiennej, zamurowaniem drzwi zewnętrznych oraz wykonaniem [...]

zakup, dostawa i urządzenie placu zabaw w miejscowości Trzemiętowo

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na  zakup, dostawę i urządzenie placu zabaw w miejscowości Trzemiętowo na działce nr ewidencyjny 149. W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia [...]

remont i przebudowa budynku mieszkalnego: wymiana stolarki okiennej, zamurowanie drzwi zewnętrznych oraz wykonanie nowego otworu okiennego, wymiana istniejących elementów krokwi dachu wraz z wymiana pokrycia dachu budynku w miejscowości Szczutki.

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na remont i przebudowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego związaną z wymianą stolarki okiennej, zamurowaniem drzwi zewnętrznych oraz wykonaniem [...]

prace remontowe w lokalu komunalnym nr 2 w miejscowości Łukowiec nr 15.

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na prace  remontowe w lokalu komunalnym nr 2 w miejscowości  Łukowiec  nr 15. [...]

budowa oświetlenia drogowego na terenie działki nr 96 w miejscowości Sicienko - na ul. Sportowej.

  Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na budowę oświetlenia drogowego na terenie działki nr 96 w miejscowości Sicienko - na ul. Sportowej. W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia [...]

opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla planowanego zadania inwestycyjnego: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 poprzez budowę ścieżki rowerowej Wojnowo-Mochle”

Gmina Sicienko zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi zatwierdzeniami, decyzjami, opiniami, uzgodnieniami, projektami podziału nieruchomości oraz [...]

opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej ) dla planowanego zadania inwestycyjnego: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 poprzez budowę ścieżki rowerowej Wojnowo-Mochle”

Gmina Sicienko zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi zatwierdzeniami, decyzjami, opiniami, uzgodnieniami, projektami podziału nieruchomości oraz [...]

naprawę pokryć dachowych

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na naprawę pokryć dachowych na lokalu użytkowym w Sicienku przy ul. Lipowej 1 oraz na lokalu socjalnym nr 4 w Wierzchucinku 35.W odpowiedzi na zaproszenie do [...]

remont pomieszczeń nr 2, 3, 3A i 4 wraz z przyległym korytarzem, holem i przedsionkiem wejściowym na parterze oraz pokój nr 8A na piętrze w budynku Urzędu Gminy w Sicienku

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na remont pomieszczeń nr 2, 3, 3A i 4 wraz z  przyległym korytarzem, holem i przedsionkiem wejściowym na parterze oraz pokój nr 8A na piętrze w budynku [...]

naprawa wiat przystankowych na terenie Gminy Sicienko

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na naprawę wiat przystankowych o konstrukcji metalowej na terenie Gminy SicienkoW odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty cenowej wpłynęła 1 oferta. Ofertę [...]

opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej

Gmina Sicienko zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem inwestorskim i szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót dla planowanego zadania [...]

dostawa i zakup urządzeń komputerowych

Urząd Gminy w Sicienku zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup i dostawę urządzeń komputerowych dla potrzeb Urzędu Gminy w Sicienku. Informujemy, że w odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty [...]

zakup i dostawa urządzeń komputerowych

Urząd Gminy w Sicienku zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup i dostawę urządzeń komputerowych dla potrzeb Urzędu Gminy w Sicienku. W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na  [...]

bagrowanie stawu w Szczutkach

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na bagrowanie stawu w miejscowości Szczutki. W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty cenowej wpłynęło 13 ofert. Najkorzystniejszą pod względem [...]

na wykonanie usługi pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sicienko”

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie usługi pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sicienko” Informujemy, że w odpowiedzi na [...]

Budowa wiaty drewnianej na działce nr 85/1 w miejscowości Nowaczkowo.

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na budowę wiaty drewnianej na działce nr 85/1 w miejscowości Nowaczkowo. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę wiaty drewnianej o wymiarach 4,5 x 5,5 i [...]

wykonanie i dostawa znaków drogowych na oznakowanie dróg gminnych i powiatowych, wykonanie tablic nazw ulic oraz tablicy FOGR.

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie i dostawę znaków drogowych na oznakowanie dróg gminnych i powiatowych, wykonanie tablic nazw ulic oraz tablicy FOGR. W odpowiedzi na zaproszenie do [...]

Zorganizowanie 8 - dniowego obozu socjoterapeutycznego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Sicienko

Gmina Sicienko  woj. kujawsko pomorskie ( tel  0-52 58-70-400)  zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na realizację następującego zadania: „ Zorganizowanie  8 - dniowego obozu socjoterapeutycznego [...]

Budowa wiaty drewnianej na działce nr 85/1 w miejscowości Nowaczkowo

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na budowę wiaty drewnianej na działce nr 85/1 w miejscowości Nowaczkowo. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę wiaty drewnianej o wymiarach 4,5 x 5,5 i [...]

zakup i dostawa kabin wyborczych, w tym kabin dla niepełnosprawnych, wykonanie tablicy komisji wyborczej, torby (worki) na materiały wyborcze

Urząd Gminy w Sicienku zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup i dostawa kabin wyborczych, w tym kabin wyborczych dla wyborców niepełnoprawnych, wykonanie tablicy komisji wyborczej, torby (worki) na [...]

Wycinka drzew

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wycinkę drzew rosnących na działkach gminnych, przy drogach gminnych i drogach powiatowych administrowanych na podstawie zawartego porozumienia ze Starostwem [...]

wykonanie oświetlenia drogowego na terenie działki nr 33/3 w miejscowości Pawłówek - na ul. Leśnej

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie oświetlenia drogowego na terenie działki nr 33/3 w miejscowości Pawłówek - na ul. Leśnej. W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty [...]

wykonanie oświetlenia drogowego na terenie działki nr 79 w miejscowości Kruszyniec - na ul. Łąkowej

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie oświetlenia drogowego na terenie działki nr 79 w miejscowości Kruszyniec - na ul. Łąkowej. W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty [...]

Zorganizowanie 8 - dniowego obozu socjoterapeutycznego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Sicienko

Gmina Sicienko  woj. kujawsko pomorskie ( tel. 52 58-70-400)  zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na realizację następującego zadania: W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na „ [...]

opracowanie dokumentacji projektowej dla planowanego zadania pn. „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Dąbrówka Nowa”.

Gmina Sicienko zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowej (w zakresie wszystkich branż ) wraz z kosztorysem inwestorskim i szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót dla [...]

opracowanie dokumentacji projektowej Budowa boiska wielofunkcyjnego w Gliszczu

Gmina Sicienko zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem inwestorskim i szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót dla planowanego zadania [...]

wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Osówiec - na ul. Jagodowej i Poziomkowej oraz na części ul. Malinowej.

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie oświetlenia drogowego na terenie działki nr 105/4 i 105/28 w miejscowości Osówiec - na ul. Jagodowej i Poziomkowej oraz na części ul. [...]

opracowanie dokumentacji projektowej Budowa świetlicy wiejskiej w Łukowcu

Gmina Sicienko zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowej (w zakresie wszystkich branż ) wraz z kosztorysem inwestorskim i szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót dla [...]

metryczka