2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2007 | 2006

25.02.2015r.- Zapytania i wnioski


Interpelacje, zapytania i wnioski
z IV Sesji Rady Gminy Sicienko z dnia 25 lutego 2015 roku
 
1. Radny Jacek Karolczak – zwrócił się z pytaniem, w jakim zakresie gmina włączy się w pomoc właścicielom nieruchomości w związku z ich wykupem dla potrzeb budowy drogi S5 w rejonie Pawłówka
 
2. Radny Wiesław Wierzbanowski – przedstawił wniosek o wykonanie tablic informacyjnych z planami ulic w miejscowości Zielonczyn i Kruszyn
 
3. Radny Wiesław Wierzbanowski – zwrócił się z pytaniem, kiedy zostaną postawione lampy przy ul. Morenowej w Zielonczynie
 
4. Radny Adam Chruściel – zwrócił się z pytaniem dotyczącym postawienia lamp przy ul. Jagodowej, Poziomkowej i ul. Malinowej w Osówcu
 
5. Radna Urszula Ruprich – zwróciła się z pytaniem dotyczącym budowy ciągu pieszo-rowerowego z Wojnowa do Mochla
 
6. Radna Maria Modrakowska – przedstawiła wniosek o zmianę lokalizacji przystanku autobusowego z kierunku Bydgoszczy usytuowanego w Trzemiętowie przy boisku szkolnym – przesunięcie bliżej centrum wsi
 
7. Radna Maria Modrakowska – przy hydrancie zlokalizowanym w sąsiedztwie zabudowań pp. Kubackich w Trzemiętowie zapada się grunt
 
8. Radna Maria Modrakowska – mieszkańcy Gliszcza wnioskują o ustawienie drugiej wiaty przystankowej po przeciwnej stronie ulicy
 
9.  Radny Wiesław Wierzbanowski – przedstawił wniosek o objęcie w okresie zimowym, odśnieżaniem ul. Spacerowej w Zielonczynie w stronę leśniczówki
 
10.  Radny Wiesław Wierzbanowski – w rejonie skrzyżowania ul. Świerkowej i ul. Zielonej słupek gazowy usytuowany jest zbyt blisko jezdni ul. Świerkowej, przy sklepie w rejonie skrzyżowania ul. Spacerowej i ul. Świerkowej wyrwany z ziemi jest słupek gazowy, radny poprosił o interwencję w tej sprawie
 
11.  Radna Urszula Ruprich – przedstawiła wniosek o bieżącą naprawę drogi Mochle – Szczutki
 
12.  Radny Marcin Kluska – przedstawił wniosek o uprzątnięcie z błota i nieczystości ul. Lipowej i ul. Kasztanowej w Sicienku
 
13.  Radna Grażyna Kaźnica – przedstawiła wniosek o naprawę drogi powiatowej w Samsiecznie zniszczonej przez samochody wożące tłuczeń na drogę leśną. Wykonane prace są tylko doraźne. Naprawy wymaga również odcinek drogi gminnej od zabudowań pp. Ptasznik do zabudowań pp. Adamczyk.
 
14.  Radny Adam Chruściel – przedstawił wniosek o wycinkę krzewów przy ul. Słonecznej, ul. Bajkowej, ul. Makowej, ul. Chabrowej i ul. Starowiejskiej w Osówcu oraz wycinkę starych topoli. Mieszkańcy deklarują możliwość wycinki zakrzaczeń w zamian za drewno.
 
15.  Radny Adam Chruściel – wniosek o naprawę – podsypanie poboczy wzdłuż ul. Starowiejskiej w Osówcu
 
16.  Radny Adam Chruściel – wniosek o przebudowę (przełożenie) chodnika wzdłuż ul. Starowiejskiej w Osówcu
 
17.  Radna Mariola Płotka – przedstawiła wniosek o budowę chodnika w Słupowie wzdłuż drogi nr 243
 
18.  Radna Mariola Płotka – poruszyła sprawę przynależności Łukowca do poczty w Koronowie mieszkańcy woleliby włączyć miejscowość w rejon poczty w Sicienku. Radna przedstawiła także sprawę kodu pocztowego. W dowodach osobistych pojawia się kod poczty w Koronowie, właściwy powinien być kod pocztowy Wierzchucina Królewskiego, w którym pozostała placówka nadawczo-oddwacza poczty.
 
19.  Radny Jacek Karolczak – przedstawił wniosek o przystanek dla autobusu szkolnego przy ul. Leśnej w Pawłówku, obecnie dzieci oczekują na autobus przy skrzyżowaniu z drogą krajową nr 10
 
20.  Radny Jacek Karolczak – przedstawił do rozważenia inicjatywę systemowego wsparcia przedsiębiorców – wykorzystanie dedykowanej przedsiębiorcom ustawy, wykonanie mpzp wzdłuż drogi nr S5, inkubatory przedsiębiorczości, specjalna strefa ekonomiczna, przyciągniecie określonych branż przedsiębiorstw
 
21.  Radna Danuta Krzewska – wniosek o naprawę skrzyżowania ul. Leśnej i ul. Kościelnej w Kruszynie
 
22.  Radna Danuta Krzewska – wniosek o bieżące naprawy dróg w Kruszynie – tłuczeń, praca równiarki
 
23.  Ewa Kundzicz – Golla – przedstawiła wniosek o uporządkowanie zniszczonych przystanków autobusowy na trasie z Osówca do Bydgoszczy
 
24.  Ewa Kundzicz – Golla – wniosek o wyrównanie nawierzchni ulic: Poziomkowa, Malinowa, Jagodowa.
 
25.  Radny Roman Maćkowiak – przedstawił wniosek o wyrównanie drogi gruntowej ze Strzelewa do Zielonczyna.

metryczka


Wytworzył: Radni Gminy Sicienko (25 lutego 2015)
Opublikował: Magdalena Kieras (7 kwietnia 2015, 14:59:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 557