2015r

2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015r | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
2008 | 2007 | 2015

2015r

13.07.2015r.- Informacja w sprawie projektu Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sicienko

Gmina Sicienko w dniu 3 lipca 2015 r. wystąpiła z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Powiatowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny [...]

metryczka