Budżet na rok 2016BUDŻET GMINY SICIENKO NA ROK 2016


  • Uchwała Nr 9/Kd/2016 (180kB) pdf Składu Orzekającego Nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 21 stycznia 2016 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Sicienko


  • Uchwała nr XI/92/15 Rady Gminy Sicienko z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sicienko na 2016 rok


  • Zarządzenie 86/2015 Wójta Gminy Sicienko z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie przekazania Radzie Gminy Sicienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy projektu budżetu gminy na 2016 rok


  • Zarządzenie 69/2015 Wójta Gminy Sicienko z dnia 2 września 2015 roku w sprawie ustalenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu gminy na 2016 rok.

Zmiany budżetu:


Wykonanie budżetu:

  • Zarządzenie 69/2016 Wójta Gminy Sicienko z dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sicienko na lata 2016-2020


  • Zarządzenie 68/2016 Wójta Gminy Sicienko z dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016
Zobacz też:

Informator budżetowy na 2016 rok

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Sicienko (2 września 2015)
Opublikował: Luiza Bonk (4 września 2015, 08:25:34)

Ostatnia zmiana: Luiza Bonk (31 maja 2017, 11:58:02)
Zmieniono: dodano informację z wykonania budżetu Gminy Sicienko za 2016 rok

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3995