2016

2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

2016

Opracowanie analizy efektywności kosztowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami do wszystkich budynków w miejscowości Goncarzewy.

Gmina Sicienko zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na opracowanie dokumentu pn. " Analiza efektywności kosztowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami do wszystkich budynków [...]

świadczenie usług geodezyjnych na potrzeby Gminy Sicienko w 2017 roku

Gmina Sicienko zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na świadczenie usług geodezyjnych na potrzeby Gminy Sicienko w 2017 roku.Niniejszym informujmy, że na zapytanie ofertowe z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie świadczenia [...]

świadczenie usług weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt, wolnożyjących kotów oraz ofiar zdarzeń losowych (np. wypadków komunikacyjnych) z terenu gminy Sicienko w okresie od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku

Gmina Sicienko zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na świadczenie usług weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt, wolnożyjących kotów oraz ofiar zdarzeń losowych (np. wypadków komunikacyjnych) z terenu gminy Sicienko w [...]

Dwuletni nadzór autorski nad użytkowanymi systemami informatycznymi (autorem jest firma: Usługi Informatyczne INFO-SYSTEM Roman i Tadeusz Groszek Sp.J. z Legionowa)

Gmina Sicienko zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dwuletni nadzór autorski nad użytkowanymi systemami informatycznymi (autorem jest firma: Usługi Informatyczne INFO-SYSTEM  Roman i Tadeusz Groszek Sp.J. z [...]

Zakup i dostawa akcesoriów komputerowych dla potrzeb Urzędu Gminy w Sicienku w 2017 roku

Gmina Sicienko zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup i dostawę akcesoriów komputerowych dla potrzeb Urzędu Gminy w Sicienku w 2017 roku. W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Zakup i [...]

Zakup i dostawa ośmiu sztuk pojemników metalowych z półokrągłą pokrywą o pojemności 1100 l oraz dwóch pojemników na baterie tj. o pojemności 10 l i 15 l.

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup i dostawę 8 sztuk pojemników metalowych z półokrągłą pokrywą o pojemności 1100 l oraz dwóch pojemników na baterie tj. 1 pojemnik o pojemności 10 [...]

świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy w Sicienku w 2017 roku

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy w Sicienku w 2017 roku   [...]

Zakup i dostawa 4 zestawów komputerowych dla potrzeb Urzędu Gminy w Sicienku

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup i dostawę 4 zestawów komputerowych dla potrzeb Urzędu Gminy w Sicienku.W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na zakup i dostawę 4 zestawów [...]

Zakup i dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej do napraw cząstkowych dróg w technologii na zimno

Gmina Sicienko zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup i dostawę mieszanki mineralno-asfaltowej do napraw cząstkowych dróg w technologii na zimno. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zakupu i dostawy 7 [...]

Wykonanie i dostawa znaków drogowych do oznakowania dróg powiatowych i gminnych

Gmina Sicienko zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie i dostawę znaków drogowych do oznakowania dróg powiatowych i gminnych. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe  dotyczące wykonania i dostawy znaków [...]

wykonanie studium wykonalności i sporządzenie wniosku wraz z załącznikami w tym mapa aglomeracji o dofinansowanie w ramach POIiŚ 2014-2020, Program 2.3 – Gospodarka wodno- ściekowa w aglomeracjach

Gmina Sicienko zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na opracowanie studium wykonalności i sporządzenie wniosku wraz z załącznikami w tym mapa aglomeracji o dofinansowanie w ramach POIiŚ 2014-2020, Program 2.3 – [...]

zakup i dostawa materiałów biurowych dla potrzeb Urzędu Gminy w Sicienku w 2017 roku.

Gmina Sicienko zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup i dostawę materiałów biurowych dla potrzeb Urzędu Gminy w Sicienku w 2017 roku   W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Zakup i [...]

wymiana zużytych dwóch kotłów gazowych w ZS Sicienko

Zespół Szkół w Sicienku zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na REMONT ISTNIEJĄCEJ KOTŁOWNI GAZOWEJ w budynku szkoły przy ul. Bydgoskiej 8 w Sicienku. Informacja dotycząca wyboru wykonawcy remontu istniejącej [...]

Remont dróg gminnych ulicy Sosnowej i ulicy Poziomkowej przy skrzyżowaniach z drogą powiatową nr 1529C Wojnowo-Bydgoszcz oraz remont drogi powiatowej nr 1529C Wojnowo-Bydgoszcz polegający na wyznaczeniu miejsc przejść dla pieszych

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na remont dróg gminnych ulicy Sosnowej i ulicy Poziomkowej przy skrzyżowaniach z drogą powiatową nr 1529C Wojnowo-Bydgoszcz oraz remont drogi powiatowej nr 1529C [...]

Zakup paliwa 2017 rok

Urząd Gminy w Sicienku zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę paliwa dla potrzeb Urzędu Gminy w Sicienku w 2017 roku. W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert wpłynęły 2 oferty. Z [...]

wykonanie, dostawa i montaż dwóch progów zwalniających płytowych z tworzywa sztucznego na drodze gminnej Sicienko-Dąbrówka Nowa w Sicienku

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie, dostawę i montaż dwóch progów zwalniających płytowych z tworzywa sztucznego  o wymiarach: szerokość 180 cm, długość najazdowa 200 [...]

Zakup i dostawa 3 zestawów komputerowych dla potrzeb Urzędu Gminy w Sicienku

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup i dostawę 3 zestawów komputerowych dla potrzeb Urzędu Gminy w Sicienku.  W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert wpłynęły 2 oferty. Z [...]

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla planowanego zadania pn.: "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Samsiecznie".

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla planowanego zadania inwestycyjnego pn. "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w [...]

Dostawa i montaż dwóch wiat przystankowych w miejscowości Wojnowo i przy drodze krajowej nr 25 w miejscowości Osówiec

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę i montaż dwóch wiat przystankowych w miejscowości Wojnowo i przy drodze krajowej nr 25 w miejscowości Osówiec W odpowiedzi na zaproszenie do [...]

Budowa oświetlenia drogowego w ciągu ulicy Szosa Bydgoska – przy przystankach autobusowych w miejscowości Osówiec – I etap

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na budowę oświetlenia drogowego w ciągu ulicy Szosa Bydgoska – przy przystankach autobusowych w miejscowości Osówiec – I etap W odpowiedzi na [...]

Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Osówiec na ulicy Przy Lesie- IV etap

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Osówiec na ulicy Przy Lesie- IV etap W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na budowę [...]

Wykonanie i dostawa znaków drogowych do oznakowania dróg gminnych i powiatowych

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie i dostawę znaków drogowych do oznakowanie dróg gminnych i powiatowych GMINA SICIENKO INFORMUJE ŻE NA ZAPYTANIA OFERTOWE NR 271.51.2016 NA [...]

wykonanie studium wykonalności dla planowanej inwestycji „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Strzelewie"

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku szkoły Podstawowej w Strzelewie”, który dofinansowany będzie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego [...]

budowa oświetlenia drogowego w ciągu ul. Morenowej w miejscowości Zielonczyn – I etap.

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na budowę oświetlenia drogowego w ciągu ul. Morenowej w miejscowości Zielonczyn – I etap. W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty cenowej [...]

zakup, dostawa i urządzenie placu zabaw w miejscowości Kasprowo na części działki nr 45/15 obręb Ugoda.

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na  zakup, dostawę i urządzenie placu zabaw w miejscowości Kasprowo na części działki nr 45/15 obręb Ugoda. W odpowiedzi na zaproszenie do [...]

Zakup, dostawa i urządzenie placu zabaw w miejscowości Kasprowo na części działki nr 45/15 obręb Ugoda wraz z wykonaniem ogrodzenia terenu placu zabaw.

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na  zakup, dostawę i urządzenie placu zabaw w miejscowości Kasprowo na części działki nr 45/15 obręb Ugoda wraz z wykonaniem ogrodzenia terenu placu [...]

budowa oświetlenia drogowego na terenie części działki nr 2 w miejscowości Wojnowo

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na budowę oświetlenia drogowego na terenie części działki nr 2 w miejscowości Wojnowo. W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty cenowej [...]

budowa oświetlenia drogowego na terenie działki nr 97/1 i 99/1 w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Trzemiętowo

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na budowę oświetlenia drogowego na terenie działki  nr 97/1 i 99/1 w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Trzemiętowo. W odpowiedzi na [...]

remont łazienek, pomieszczeń nr 14, 16, 17 i 18 oraz drugiej klatki schodowej w budynku Urzędu Gminy w Sicienku.

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na remont łazienek, pomieszczeń nr 14, 16, 17 i 18 oraz drugiej klatki schodowej w budynku Urzędu Gminy w Sicienku. W odpowiedzi na zaproszenie do [...]

zakup, dostawa i urządzenie placu zabaw w miejscowości Kasprowo na części działki nr 45/15 obręb Ugoda wraz z wykonaniem ogrodzenia terenu placu zabaw

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup, dostawę i urządzenie placu zabaw w miejscowości Kasprowo na części działki nr 45/15 obręb Ugoda wraz z wykonaniem ogrodzenia terenu placu [...]

Remont dachu oraz wzmocnienie stropu płytą OSB w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na terenie działki nr 112/2 w miejscowości Pawłówek przy ul. Nad Torem 33, gm. Sicienko

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na remont dachu oraz wzmocnienie stropu płytą OSB w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na terenie działki nr 112/2 w miejscowości Pawłówek przy ul. Nad [...]

Wykonanie i dostawa znaków drogowych na oznakowanie dróg gminnych i powiatowych.

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie i dostawę znaków drogowych na oznakowanie dróg gminnych i powiatowych. [...]

Remont pomieszczeń klubu sportowego „Gryf” na parterze budynku komunalnego przy ul. Sportowej 2 w miejscowości Sicienko.

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na remont pomieszczeń klubu sportowego „Gryf” na parterze budynku komunalnego przy ul. Sportowej 2 w miejscowości Sicienko. W odpowiedzi na zaproszenie do [...]

wykonanie usługi zagospodarowania terenów gminnych poprzez zadrzewienia

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie usługi pn. "Zagospodarowanie terenów gminnych przez zadrzewienia." Informujemy, że w odpowiedzi na zaproszenie do złożenia ofert na [...]

opracowanie dokumentacji projektowej dla planowanego zadania pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Nowaczkowo”

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem inwestorskim i szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót dla planowanego zadania [...]

opracowanie dokumentacji projektowej planowanego zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr G 50313C Osówiec-Dąbrówka Nowa”

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej  na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi zatwierdzeniami, decyzjami, opiniami, uzgodnieniami, projektami podziału [...]

Najem i serwis fabrycznie nowych laserowych urządzeń drukujących w okresie od 01.06.2016 roku do 31.12.2019 roku

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na najem i serwis fabrycznie nowych laserowych urządzeń drukujących w okresie od 01.06.2016 roku do 31.12.2019 roku W odpowiedzi na zaproszenie do składania [...]

zakup, dostawa i urządzenie placu zabaw na części działki w miejscowości Kasprowo

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na  zakup, dostawę i urządzenie placu zabaw w miejscowości Kasprowo na części działki nr 45/15 obręb Ugoda wraz z wykonaniem ogrodzenia terenu placu z [...]

Wynajem autokaru w związku z organizacją obozu socjoterapeutycznego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Sicienko

Gmina Sicienko  woj. kujawsko pomorskie ( tel  0-52 58-70-400)  zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na realizację następującego zadania: „ Wynajem autokaru w związku z organizacją obozu [...]

zakup, dostawa i urządzenie placu zabaw w miejscowości Kasprowo

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na  zakup, dostawę i urządzenie placu zabaw w miejscowości Kasprowo na części działki nr 45/15 obręb Ugoda wraz z wykonaniem ogrodzenia terenu placu [...]

budowa oświetlenia drogowego w ciągu ulicy Rodzinnej w miejscowości Zielonczyn.

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na budowę oświetlenia drogowego w ciągu ulicy Rodzinnej w miejscowości Zielonczyn. W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na budowę [...]

Zakup i dostawa 2 zestawów komputerowych dla potrzeb Urzędu Gminy w Sicienku

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup i dostawę 2 zestawów komputerowych dla potrzeb Urzędu Gminy w Sicienku.W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Zakup i dostawę [...]

opracowanie dokumentacji projektowej (w zakresie wszystkich branż ) wraz z kosztorysem inwestorskim i szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót dla planowanego zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Teresinie”

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowej (w zakresie wszystkich branż ) wraz z kosztorysem inwestorskim i szczegółową specyfikacją techniczną wykonania [...]

Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sicienko

Urząd Gminy w Sicienku zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie usługi usuwania azbestu na terenie Gminy Sicienko Informujemy, że w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na wykonanie zamówienia [...]

opracowanie ekspertyzy z zakresu ornitologii oraz chiropterologii

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ekspertyz z zakresu ornitologii (uwzględniając występowanie potencjalnych siedlisk i gatunków ptaków) oraz chiropterologii (uwzględniając występowanie potencjalnych siedlisk i gatunków nietoperzy) [...]

Wycinka drzew

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wycinkę drzew rosnących na działkach gminnych przy drogach gminnych i drogach powiatowych administrowanych na podstawie zawartego porozumienia ze Starostwem [...]

"Zorganizowanie obozu socjoterapeutycznego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Sicienko w Sandomierzu i jego okolicach"

Gmina Sicienko  woj. kujawsko pomorskie ( tel  0-52 58-70-400)  zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na realizację następującego zadania: „ Zorganizowanie  obozu socjoterapeutycznego dla dzieci i [...]

budowa oświetlenia drogowego w ciągu ul. Starowiejskiej w miejscowości Osówiec - I etap.

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na budowę oświetlenia drogowego w ciągu ul. Starowiejskiej w miejscowości Osówiec - I etap. Przedmiot [...]

budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Janin - I etap

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Janin - I etap. Przedmiot zamówienia obejmuje: a)      budowę linii kablowej typu [...]

sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie wszystkich branż, nad realizacją inwestycji budowa świetlicy wiejskiej w Pawłówku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i wyposażeniem.

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie wszystkich branż, nad realizacją inwestycji  budowa świetlicy wiejskiej w Pawłówku wraz z niezbędną [...]

Zorganizowanie obozu socjoterapeutycznego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Sicienko w Sandomierzu i jego okolicach

Gmina Sicienko  woj. kujawsko pomorskie ( tel  0-52 58-70-400)  zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na realizację następującego zadania: „ Zorganizowanie  obozu socjoterapeutycznego dla dzieci i [...]

Zakup i dostawa urządzeń komputerowych dla potrzeb Urzędu Gminy w Sicienku

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup i dostawę urządzeń komputerowych dla potrzeb Urzędu Gminy w Sicienku. W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Zakup i dostawę [...]

wykonanie dokumentacji projektowej dla planowanego zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Strzelewie”

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem inwestorskim i szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót dla planowanego zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły [...]

Świadczenie usług sprzątania wiat przystankowych na terenie Gminy Sicienko

Urząd Gminy w Sicienku zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie usługi sprzątania wiat przystankowych na terenie Gminy Sicienko. W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na „Sprzątanie [...]

metryczka