Rejestry i ewidencje

Rejestry i ewidencje

Rejestry instytucji kultury

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Sicienko -   Informacje o Rejestrze instytucji kultury   Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Sicienko prowadzony jest na [...]

Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzące w Urzędzie Gminy

  W Urzędzie Gminy w Sicienku prowadzone są następujące rejestry, ewidencje i archiwa: (dane w nich zawarte mogą być udostępniane na zasadach określonych w ustawie z dnia         6 września [...]

metryczka