Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzące w Urzędzie Gminy

  W Urzędzie Gminy w Sicienku prowadzone są następujące rejestry, ewidencje i archiwa:

(dane w nich zawarte mogą być udostępniane na zasadach określonych w ustawie z dnia         6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001r., Nr 112, poz. 1198) z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r., Nr 101, poz. 926) i innych ustaw) 


Referat Organizacyjny:
 • Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy
 • Rejestr Skarg i Wniosków
 • Rejestr gminnych jednostek organizacyjnych
 • Rejestr instytucji kultury
 • Rejestr działalności regulowanej w zakresie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
 • Ewidencja działalności gospodarczej
 • Rejestr korespondencji wpływającej do Urzędu Gminy
 • Ewidencja delegacji służbowych
 • Rejestr upoważnień
 • Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych


Biuro Rady Gminy, turystyki i promocji gminy:


 • Rejestr Uchwał Rady Gminy
 • Rejestr interpelacji i wniosków oraz zapytań radnych
 • Rejestr delegacji radnych
 • Ewidencja pól biwakowych, gospodarstw agroturystycznych i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie na terenie Gminy
 • Gminna Ewidencja Zabytków
 • Ewidencja prac społecznie użytecznych


Referat Inwestycji i Rozwoju:
 • Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
 • Rejestr zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
 • Rejestr decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 
 • Rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • Ewidencja numeracji porządkowej nieruchomości
 • Rejestr zamówień publicznych


Referat Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa:
 • Ewidencja mienia (gminnego zasobu nieruchomości)
 • Ewidencja decyzji o naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • Rejestr umów dzierżawy oraz rejestr gruntów będących w użytkowaniu wieczystym
 • Ewidencja osób korzystających z dodatków mieszkaniowych
 • Rejestr wniosków o przydział lokalu mieszkalnego
 • Rejestr wydanych warunków technicznych wykonania przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych
 • Ewidencja decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia
 • Ewidencja przydomowych oczyszczalni ścieków
 • Ewidencja zbiorników bezodpływowych
 • Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych            od właścicieli nieruchomości
 • Ewidencja osób posiadających psy uznane za agresywne


Referat Spraw Administracyjnych i Obywatelskich:
 • Ewidencja ludności
 • Rejestr wyborców
 • Rejestr wydanych dowodów osobistych 
 • Rejestr osób podlegających kwalifikacji wojskowej
 • Rejestr świadczeń osobistych i rzeczowych
 • Ewidencja członków formacji obrony cywilnej  


Urząd Stanu Cywilnego:
 •  Księgi USC (księga ślubów, księga urodzeń i księga zgonów)

Referat Kadr, Płac oraz Świadczeń rodzinnych:
 • Ewidencja osób pobierających świadczenia rodzinne
 • ewidencja osób, na które został nałożony obowiązek wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne

Referat Finansów:
 • Ewidencja podatników
 • Rejestr przypisów i odpisów podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego
 • Rejestr płatników podatku od środków transportowych
 • Ewidencja osób pobierających świadczenia rodzinne  Archiwum Zakładowe: Archiwum oraz ewidencja akt przyjętych z komórek organizacyjnych Urzędu Gminy
- akta udostępniane dla celów służbowych, emerytalno - rentowych
 

Wytworzył: Magdalena Kluska, Sekretarz Gminy (28 maja 2012)
Opublikował: Anna Iwaniuk (17 lipca 2003, 13:43:12)

Ostatnia zmiana: Magdalena Kluska (15 maja 2013, 14:46:20)
Zmieniono: aktualizacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 9044

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij